enertec 2/2014 - Page 34

”CE-merkintä on valmistajan oma ilmoitus siitä, että tuote täyttää Euroopan Unionin sille asettamat vaatimukset. Joillakin tuotteilla merkintä edellyttää myös tyyppihyväksyntää, mutta ei esimerkiksi kaikilla sähkötarvikkeilla.” ”Nykyisellään CE-merkintä ei aina toimi niin kuin sen pitäisi. Joskus se vain kiinnitetään siksi, että ilman sitä tuotetta ei voisi tuoda EU-alueelle.” ”Markkinoille tulevissa uusissa tuoteryhmissä on usein aluksi paljon ongelmia. Turvallisuusstandardit tulevat hieman ’jälkijunassa’”, Toivonen pohtii. ” Nykyisellään CE-merkintä ei aina toimi niin kuin sen pitäisi. Sähköteknisten tuotteiden kattava tietokanta Suomessa on sähköteknisen kaupan alalla käytössä laaja tuotenumerojärjestelmä ja tuotetietokanta. Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) ylläpitämän järjestelmän tavoitteena on helpottaa koko toimitusketjua löytämään oikeat komponentit eri käyttötarkoituksiin. Tietokanta toimii Sähkönumerot.fi -palvelussa, jossa jokaisella sähköteknisellä tuotteella on oma tuotekortti. Teknisten perustietojen lisäksi kortissa voi olla esimerkiksi kuvia ja tuotedokumentteja sekä linkkejä, joiden avulla voidaan selvittää vaikkapa tuotteen standardinmukaisuus. ”Tietokannassa on 240 000 sähköteknistä tuotetta. Vuonna 2013 tuotetietokannassa oli yli miljoona käyntiä”, kertoo STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari. ”Tuotetieto leviää tätä kautta muun muassa tukkuliikkeille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. SESKO vastaa tuotteiden standardisoinnista, ja me jaamme tietoa eteenpäin.” Nimistöä yhtenäistetty STK alkoi antaa eri sähkötarvikkeille sähkönumeroita välirauhan aikana vuonna 1941, jolloin oli tärkeää saada komponenteille yhtenäiset hinnat. Rekisterin ylläpitoa jatkettiin myöhemminkin. ”Eri tuotteille annettava sähkönumero koostuu seitsemästä numerosta, josta koodien perusteella näkee heti esimerkiksi tuoteryhmän ja tavarantoimittajan. Yhtenäiseen numerointiin siirryttiin vuonna 1971”, Hailikari selittää. Vuonna 2006 käyttöön tuli monipuolisempi tuotetietopankki, joka antaa laajempaa tietoa tuotteiden ja laitteiden käytettävyydestä ja asennettavuudesta. Myös tuotenimiä on pyritty harmonisoimaan, jotta oikeat tuotteet löytyisivät helpommin. ”Tietopankin käyttö lisääntyy koko ajan. Kaikki osapuolet kokevat tuotetiedot hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi.” ”Myös Ruotsi ja Norja kehittelevät vastaavanlaisia systeemejä, mutta Suomi on kirkkaasti asioissa edellä”, iloitsee Hailikari. 32 enertec 2/ 2014