enertec 2/2014 - Page 30

KOMPONENTTIEN LAATU VAIHTELEE TIETO LISÄÄ TURVALLISUUTTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Sähköteknisiä tuotteita standardisoidaan ja testataan yhä enemmän. Silti markkinoille, työmaille ja teollisuuteen päätyy komponentteja, jotka eivät täytä vaatimuksia eivätkä aina ole yhteensopivia. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) markkinavalvonta ja Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuotetietorekisteri ovat keskeisiä tekijöitä, kun sähkölaitteiden ja komponenttien käytettävyyttä ja turvallisuutta pyritään parantamaan. SÄHKÖLAITTEIDEN JA -KOMPONENTTIEN standardi- ”Kuluttajien on hyvä muistaa, että jos jokin tällainen tuote sointi on tarpeen, jotta turhilta riskeiltä vältytään. Suomen esimerkiksi tilataan internetistä, niin toimitettava tuote voi olla oloissa on esimerkiksi tärkeää, että sähköjohdot ovat niille tarkoitettu toisenlaiseen ja lämpimämpään käyttöympäristöön. Johto toimisi ehkä Italiassa, mutta ei vält- asetettujen pakkasvaatimusten mukaisia. ”TUKESin testeissä on havaittu, että niin jatkojohdoissa kuin liitäntäjohdoissakin on ollut jonkin verran puutteita pakkaskestävyydessä”, toteaa TUKESin ylitarkastaja Jari Tuomi. Vikoja ei varsinaisesti ole ollut hälyt- ” Sähkölaitteiden ja -komponenttien tämättä kestä Suomen talvioloissa.” Joissakin sähkötarvikkeissa ja -laitteissa voi olla sähköturvallisuuspuutteiden standardisointi on tarpeen, lisäksi myös vaarallisia aineita. Tällaisten jotta turhilta riskeiltä aineiden käyttöä rajoittava RoHS-direk- vältytään. tiivi laajeni kesällä 2014 koskemaan tävän paljon, vaan niitä löytyy tasaiseen myös muun muassa sairaaloiden sähköja elektroniikkalaitteita. tahtiin. Lisäksi pistorasioissa on usein mitoitusvikoja. Ongelmia on todettu myös muun muassa sähkölaitteiden suojausluokissa. Standardit elävät Tuomen mukaan koko ajan: uusia kehitetään, mutta myös vanhoja päivitetään. ”Tuotteisiin merkitty IP-luokitus ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Esimerkiksi IP 44 -luokiteltuihin sähkölaitteisiin LED-putkissa oli paljon puutteita on TUKESin teettämissä testeissä päässyt vettä jännitteisille Sähkölaitteiden viat – ja väärin tehdyt asennukset – aiheutta- osille.” vat vuosittain useita satoja tulipaloja ja palonalkuja niin teol- ”Toisinaan TUKESin testauttamissa sähkölaitteissa vedon- lisuudessa kuin muuallakin. TUKESin alkuvuonna 2014 val- poistimet ovat puutteellisia. Tästä aiheutuu ilmeinen vaara mistuneen selvityksen mukaan eniten palohälytyksiä aiheu- käyttäjille”, Tuomi varoittaa. tui valaisimien, sähkökeskusten sekä sähköjohtojen, johtokelojen ja kaapelien vikaantumisesta, samoin kuin huollon laimin- Standardeja kehitetään Tuomi muistuttaa, että sähköalalla oli tuotestandardeja ja laa- lyönnistä. ”Muutamia vuosia sitten teollisuushalleissa oli sellainen tuvaatimuksia jo ennen Suomen EU-jäsenyyttä. ”On kuiten- yleinen ongelma, että loisteputkia korvattiin LED-putkilla, jotka kin tuoteryhmiä, joille standardeja vasta kehitellään. Tällaisia alkuvaiheessa olivat lähes kaikki laadultaan aika surkeita. Nyt ovat muun muassa sähköautojen latausjohdot. Suomi on esittä- nämä asiat ovat kuitenkin menneet parempaan suuntaan ja nyt johdoille kylmään ilmastoon liittyviä laatuvaatimuksia.” LED-lamppujen laatu on parantunut”, sanoo Tuomi. 28 enertec 2/ 2014