enertec 2/2014 - Page 26

ILMOITUS KUVA: ARI MONONEN ” Automaatiolla on kysyntää varsinkin sähköverkkojen muuntamoilla ja ala-asemilla. Liiketoiminnan kehityspäällikkö Jarmo Hillebrand esittelee CX2000-sarjan automaatiolaitteita. SÄHKÖLAITOSAUTOMAATIO HELPOTTAA VERKKOVIKOJEN HAVAITSEMISTA JA PAIKANTAMISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Sähkön jakeluverkkoja pyritään kehittämään entistä luotettavammiksi. Ukonilmat ja muut luonnonilmiöt kuitenkin aiheuttavat sähkökatkoja aika ajoin. Nykyaikaisella sähkölaitosautomaatiolla verkon vikoja voidaan paikantaa automaattisesti. Lisäksi vikojen vaikutuksia pystytään ainakin osin rajoittamaan automaattisesti, sekä etäohjauksella sähkölaitoksen valvomosta että käyttökeskuksesta. AUTOMAATIOJÄRJESTELMIÄ TOIMITTAVA Beckhoff jen myynti on lähtenyt käyntiin hyvin. Automaatiolla on kysyn- Automation Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1986. Yhtiöllä tää varsinkin sähköverkkojen muuntamoilla ja ala-asemilla. on toimipisteitä Hyvinkäällä, Tampereella ja Seinäjoella. ”Potentiaalisia asiakkaita ovat esimerkiksi energian jakelu- ”Beckhoffin automaatiojärjestelmillä voidaan ohjata koneita, yhtiöt, sähköyhtiöt sekä uusiutuvaa energiaa käyttävät voima- laitteita, prosesseja, kiinteistötekniikkaa ja sähkönjakelua. laitokset.” Samaa tuoteperhettä sovelletaan useilla toimialoilla eri käyttötarkoituksiin”, kertoo Beckhoff Auto X][ۈ