enertec 2/2014 - Page 22

täjän vastuulla, rakennuttaja voi usein päätyä valitsemaan hal- investointikustannuksia maksetaan saatavilla energiansääs- vimmat ratkaisut. Silloin pitkän aikavälin energiankulutusta ei töillä. ehkä saada minimoitua.” ”Investointeja harkittaessa yritysten kannattaa käyttää Kannattaisi investoida energiatehokkaampaan tekniik- apuna ulkopuolisia suunnittelijoita, jotta teknisiä järjestelmiä ei kaan. ”Kun energiatehokkuushanke on maksanut itsensä, se ryhdyttäisi rakentamaan pelkästään laitevalmistajien tekemien säästää elinkaarensa aikana selvää rahaa”, Manninen muis- suositusten perusteella.” tuttaa. Suurien hankkeiden ollessa kyseessä säästöjä voi tulla jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Kaiken kaikkiaan suomalaisten teolli- ” Kannattaisi investoida suusyritysten energiansäästöasenteet ovat Lallukan mukaan kehittymässä hyvään suuntaan. ”Kannustinjärjestelmiäkin on energiatehokkaampaan Energiakatselmus selvittää tilanteen kehitetty, ja ne alkavat jo vaikuttaa yritys- tekniikkaan. ten investointeihin. Monet yritykset ovat jo liittyneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiinkin.” Energia-asiantuntijapalveluja tarjoavan Karves Energia & Valvonta Oy:n projektipäällikkö Panu Lallukka korostaa, että suurimmat energiansäästöt teollisuus- ”Teollisuushalleissa voi henkilöstöltäkin tulla joskus hyviä energiansäästöideoita”, Lallukka sanoo. kiinteistöissä saadaan useimmiten ilmanvaihdon ohjausta parantamalla. ”Vanhat järjestelmät ovat tyypillisesti sellaisia, että niitä Lämmitysjärjestelmissä monenlaisia ratkaisuja Lämmitysjärjestelmiä toimittavan Polarheat Oy:n toimitusjoh- ohjataan laitekohtaisesti. Asioita pitäisi katsoa kokonaisvaltai- taja Kauko Jaakkola tähdentää, että teollisuushallien energian- semmin”, Lallukka toteaa. säästössä olisi otettava huomioon myös viihtyisyys- ja terveys- Jos talotekniikkaan vain lisätään uusia laitteita mutta vanhat jäävät edelleen toimimaan, teknisiä järjestelmiä voi olla vaikea saada energiatehokkaiksi tai edes yhteensopiviksi. ”Jonkun pitäisi arvioida, paljonko energiaa teollisuuskiinteistössä oikein voitaisiin säästää.” Nykyisin pk-yritykset saavatkin valtiolta avustusta esimerkiksi energiakatselmuksiin noin 40–50 prosenttia. Energiakatselmusraporteissa arvioidaan, millaisia energiansäästöinvestointeja kiinteistössä olisi mahdollista tehdä. Samalla arvioidaan investointien kustannukset, saatavat säästöt sekä investointien takaisinmaksuajat. Esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteistot (LTO) saattavat maksaa itsensä muutam \