enertec 2/2014 - Page 20

KUVA: COPYRIGHT @ CAVERION CORPORATION valaistusta saadaan kohdennettua sinne, missä sitä tarvitaan – rällä tavalla. Energiaa voidaan usein säästää pienilläkin kons- eikä harakoille. teilla”, sanoo Manninen. ”Ehkä ilmanvaihtojärjestelmässä voitaisiin käyttää taajuus- ”Vanhoissa kiinteistöissä taas voi olla niin vanhaa tekniik- muuttajia, jolloin voitaisiin hyödyntää osatehoja. Tässä on kaa, että niissä voi muutenkin olla perusteltua uusia koko ilman- yksi avain energiansäästöön”, Manninen suosittaa. vaihtojärjestelmä.” Samaten valaisimien vaihtaminen saattaa joskus olla Elinkaariajattelu mukaan aiheellista. ”Vielä 2000-luvullakin moniin halleihin on asen- energiansäästöinvestointeihin nettu elohopeahöyrylamppuja, vaikka ne ovat jo käytöstä pois- Kun teollisuuskiinteistöä tutkitaan huolellisesti, Mannisen tuvaa teknologiaa. Nyt niitä korvataan energiatehokkaammilla mukaan siitä yleensä löytyy jonkinlaisia energiansäästömah- vaihtoehdoilla.” dollisuuksia. ”Jos kiinteistön energiatehokkuutta on jo parannettu perus- Mannisen mielestä asioita olisi syytä tarkastella alun pitäen elinkaariajattelun pohjalta: ottamalla sekä rakentamis- että korjauksen yhteydessä, tarvitaan enää käytönaikaista seuran- käyttökustannukset mukaan laskelmiin ja suunnittelun lähtökoh- taa. Kuitenkin jopa 2000-luvulla rakennetuissa teollisuushal- daksi. leissa voi olla säästöpotentiaalia, jos hallia on käytetty vää18 enertec 2/ 2014 ”Jos energiakustannukset ovat pelkästään rakennuksen käyt-