enertec 2/2014 - Page 18

KUVA: DENNIS LILLKÅLL Entisaikaan piti kiivetä katoille, kun oli tehtävä muutoksia muutenkin tarpeenmukaista valaistusta, jossa myös päivänva- iv-koneiden asetusarvoihin.” loa käytetään osana muuta valaistusta. ”Säätöjä voidaan tehdä esimerkiksi lämpötilojen ja olosuh- ”Valaistusta pystytään ohjaamaan esimerkiksi kellon- teiden mukaan. Jos ulkolämpötila muuttuu, teollisuushallin läm- aikojen mukaan, jolloin järjestelmä sammuttaa tai himmentää pötilasäädöt saadaan optimoitua tilanteeseen sopiviksi”, Man- automaattisesti valoja tietyistä tiloista määräaikoina.” ninen toteaa. ”Käytännössä automaatiolla ja muulla ohjauksella pyritään vaikuttamaan ilmanvaihdon, valaistuksen ja lämmityk- Automaatio ohjaa turvajärjestelmiäkin sen tehoihin ja käyttöaikoihin. Jos vaikkapa ilmanvaihtojärjes- Saman rakennusautomaatiojärjestelmän avulla voidaan ohjata telmän ilmamäärät puolittuvat, tarvittava sähköteho pienenee lämpötilojen ja ilmavirtojen lisäksi myös valaistusta ja turvajär- todella merkittävästi”, Manninen selittää. jestelmiä, esimerkiksi ovien ja porttien lukitusta. Kun automaatio ohjaa valaistusta vaikkapa liiketunnistimien avulla, esimerkiksi pihavalojen ei tarvitse palaa täysillä pitkin yötä, jolloin sähköä säästyy. Liike- ja valotunnistimien avulla teollisuustiloihin saadaan 16 enertec 2/ 2014 ”Vanhoissa ilmanvaihtojärjestelmissä huippuimurit ovat ehkä päällä jatkuvasti. Varsinkin tällaisissa tilanteissa ohjausjärjestelmät tuovat paljon säästömahdollisuuksia.” Halleihin voidaan lisätä antureita, joilla mitataan olosuhteita eri puolilla teollisuuskiinteistöä. Silloin ilmanvaihtoa tai