enertec 2/2014 - Page 17

AUTOMAATIO SÄÄSTÄÄ ENERGIAA MONISSA TEHDASRAKENNUKSISSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Uusissa nykyaikaisissa teollisuuskiinteistöissä on yleensä energiatehokkaasti toimivaa rakennusautomaatiota jo vakiovarusteena. Sen sijaan vanhoissa teollisuusrakennuksissa energiatehokkuutta voidaan parantaa automaatiolla ja muillakin teknisillä ratkaisuilla. Kun hyvin suunniteltu automaatio ohjaa ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta ja ehkä muutakin tekniikkaa, myös kiinteistön viihtyisyys ja käytettävyys paranevat. USEIN TEOLLISUUSHALLEISSA kulutetaan turhan päiten ”Energiatehokkuushankkeet ovatkin nyt ajankohtaisia ja paljon energiaa, jos kiinteistöjen talotekniikka on 1980- tai kannattavia, koska niillä nostetaan kiinteistön arvoa siten, että 1990-luvun tasolla. ne maksavat investoinnin itse takaisin.” Kiinteistöteknisiä ja teollisuuden palveluja tarjoavan Caverionin myyntipäällikkö Teppo Mannisen mielestä teollisuusrakennusten saralla on Suomessa paljon energiansäästöpotentiaalia, niin isoissa teollisuuslaitoksissa kuin pk-yritysten tuotantohalleissakin. ”Tyypillisesti teollisuusrakennuksissa ei ole ” Teollisuusrakennusten saralla on Suomessa Laitteita säädetään etäyhteyden avulla Monissa vanhoissa hallikiinteistöissä esimerkiksi automaation lisäämisestä olisi pal- paljon energian- jon apua energiansäästön kannalta. ”Usein säästöpotentiaalia. ilmanvaihtokoneiden säätäminenkin tuo jo kiinnitetty huomiota ilmanvaihdon ja automaation energiatehokkaaseen toimivuuteen, säästöjä”, Manninen pohtii. Toisaalta uusissakin rakennuksissa voi- varsinkaan jos tuotantolaitteiden lämpökuorma on merkit- taisiin tapauskohtaisesti selvitä pienemmällä energiankulutuk- tävä”, Manninen arvioi. sella, jos rakennukseen kokonaisuutena kiinnitettäisiin alun Yritykset ovat panostaneet enemmänkin tuotannon tehostamiseen kuin omiin teollisuushalleihinsa. Toisaalta halleilla voi perin enemmän huomiota – mielellään jo suunnitteluvaiheessa. ”Automaatiolla on mahdollista parantaa myös käytettä- olla ulkopuolisia omistajia, jotka eivät ole pitäneet hallikiinteis- vyyttä. Jos rakennusautomaation käyttöliittymä toimii vaikkapa töjen rakennusautomaatiota ajan tasalla. internet-selaimella, ilmanvaihtokoneita pystytään säätämään ”Tällaisia halleja olisi järkevää korjata kuntoon, kunhan hankkeille löytyy rahoitusta ja firmojen talous saadaan taas kuntoon.” helposti etäyhteyden kautta.” ”Isoissa teollisuuslaitoksissa päästään muuttamaan useiden ilmanvaihtokoneiden asetusarvot yhdellä kertaa päätteeltä. 2 / 2014 enertec 15