enertec 2/2014 - Page 14

”Yrityksille pitäisi saada työvoimaa, mutta nykypolitiikassa ei juuri ole järkeä.” Kuusela viittaa ennen kaikkea nykyiseen oppisopimusjärjestelmään, jossa oppisopimusoppilas tulee fir- www.netherlocks.com Osaiskut Osaiskutesti ilma Osaiskutesti ilman riskejä sais te > Täysin mekaaniinen laite. 100% toimint varmuus äysin mekaan en t ysin mek an s ani n ni % imintavar mint ar n r s > Yksinkertainen ja luotettava ratkaisu Yksinkerta nen a uote sin r sinkerta e sinkerta nen n tet etta atkaisu isu su s > Ei keskey yksiä prosessi tes n aikana k ke keyt k ey e prosessiin testin aika a ose s aik ika > Käy asennu osiiksii venttiilin jja toimillaitteen väliin Kä a ennusos s ventti n a toimi ait en vä n en enn os si ve t nn osi siksi m mila tt v väl > Mahdolllistaa toimilaitteen huollon käynnin aikana Ma dollist do lis o olliis oim la m ait ai uollon kä nnin aiik ollo käynnin aik l lon lo äynni nn n > Myös SIL3 ja ATEX sov lluksiin My s IL3 a L sovellu ovelluk uksiin > Takuu la turvallinen testaus käynniissä olevas a Takuulla u a lin n testa käyn ssä ol vass n staus äynn sä olevas sta t sä vas as laitoksess itoks ssa t ksess kse Lisää tietoa: www.fluidcontrol.fi. Olemme mukana Energia 2014 näyttelyssä. Osasto A130 maan ihan normityösuhteeseen. Näin oppipojalle pitää heti alkaa maksamaan osaajan palkkaa. ”Tämä on iso ongelma, sillä nykysysteemi ei rohkaise ottamaan nuoria sisään.” Viisi vuotta vastatuuleen Jussi Kuusela on toiminut Amplitin toimitusjohtajana nyt viiden vuoden ajan – eli luotsannut yritystä eteenpäin pääasiassa taantuman tuulissa. Itse yritykseen hän kuitenkin tuli jo vuonna 1996. Tuoreen projektipäällikön ensimmäinen työ oli Albertinkadun ja Bulevardin risteyksessä olevan virastotalon sähköurakka, joka meni nappiin. Kuusela osoittautui pian niin päteväksi projektihaukaksi, että hän aloitti myös toimimaan muiden kuin sähköurakoiden parissa. Lopulta projektijohtajana Kuuselan käsissä oli koko sähköosasto ja puolet muista urakoista. ”Näin ollen loikka toimitusjohtajaksi oli lopulta varsin pieni. Uusina asioina tulivat etupäässä vain koko yritystä koskevat talous- ja hallintoasiat.” Laatu kohdallaan, hinta kohdallaan Toimitusjohtaja siis tunsi yhtiön ja sen ihmiset kuin omat taskunsa, mutta taloustilanne oli uusi ja outo. Kuusela lähti etsimään, mistä suunnasta kannattavaa kasvua voisi löytyä – ja miten markkinaosuuksia voitetaan kilpailijoilta? – Viidessä vuodessa tulosta on syntynyt, vaikka ylämäkeen on menty ja väkeä on pitänyt matkan varrella vähentää. Tuoreita urakoita ovat mm. Malmin sairaala, Kaisatalo, Itis, uudet Urheilupuiston ja Koivusaaren metroasemat sekä Meilahden potilastornin saneeraus. Lisäksi uudisasuntotuotantoa on 700–800 asunnon edestä vuosittain. Menestysresepti sinänsä on yksinkertainen: ”Päätimme, että yhtään tappiollista tarjousta ei tehdä. Ja siitä on pidetty kiinni”, Kuusela toteaa. Hänen mukaansa kovassa markkinatilanteessa kaikilta kysytään sopeutumiskykyä, mutta omaa oksaansa ei kannata sahata kipurajat alittavilla tarjouksilla. ”Tässä tilanteessa kysytään edelläkävijyyttä ja se voi syntyä vain taloudellisesti terveeltä pohjalta.” Vahva tilauskanta Suunta tuntuisi olevan oikea: viime vuonna yritys sai kannattavuuden jälleen hyvälle tasolle ja vaikka vuoden 2007 ennätyslukuihin on vielä matkaa, uskonvahvistusta täyttyvät tilauskirjat kyllä tarjoavat. ”Viime vuonna liikevaihto oli 27 miljoonaa ja tänä vuonna arvioitu liikevaihto on 26 miljoonaa.” Lisäksi esimerkiksi vuodelle 2015 on jo sadellut tilauksia yli 20 miljoonan edestä ja vielä tämän jälkeenkin tilanne on sangen hyvä. ”Toiminnalla on nyt jatkuvuutta aina siinä määrin, että voimme kehittää toimintaamme entistä enemmän”, toimitusjohtaja iloitsee. 12 enertec 2/ 2014