enertec 2/2014 - Page 12

” Kovassa markkinatilanteessa kaikilta kysytään sopeutumiskykyä. eri alojen erikoisasiantuntijat. Asiakkaan saama hyöty on josta rakennusyhtiö SRV:n osuus 80 miljoonaa. Sähköurakka ilmeinen: koko talotekniikkaprojekti hoituu yhden sopimuksen on 20 miljoonaa, LVI-puoli saman verran ja loput noin 45 on puitteissa ja projekti hoidetaan yhden yhteyshenkilön kautta. sairaalateknologiaa. Kuusela uskoo, että tulevaisuuden kehitys tuo markkinoille ”Puhtaan rakentamisen osuus on siis alle puolet koko kus- muutakin kuin kiinteähintaista urakkaa. Vanha malli, jossa tannuksesta”, Kuusela toteaa. Toki urakkaosuudet ovat vasta pääurakoitsija käskyttää alihankkijoiden verkostoa taskulaskin alustavia arvioita: lopulliset tavoitehinnat lasketaan, kun suun- kädessä alkaa olla – ainakin osittain – jo aikansa elänyt. nitelmat ovat valmistuneet riittävän pitkälle. ”Ongelma on siinä, että kun tätä kuviota pyöritetään tiu- Hänen mukaansa myös ”ihan tavallisissa” nykyaikaisissa kan europerusteisesti, se samalla estää talotekniikan kehitty- kohteissa talotekniikan osuus vie helposti 30 prosenttia, ilman mistä.” että tarvitaan mitään uusia ja ihmeellisiä ratkaisuja. Lyhytnäköistä toimintaa Varaudu tulevaan Liian kova kulukuri ja jatkuva kiire saattaa pitää alihankki- Kuuselalla on poikkeuksellisen hyvä tuntuma toimialaan, sillä joiden päät painettuina ja mielet nöyrinä, mutta laatua se hän on aktiivinen kahdessakin alan järjestössä, Sähkötekniset ei paranna. Rakentaminen on tänä päivänä kuitenkin ennen työnantajat ry:ssä ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa (STUL). kaikkea monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Vuoden alusta lähtien Kuusela on toiminut STULissa varapu- ”Jos tehdään töitä ’keikka kerrallaan’ sen kummempia miettimättä, ei jää aikaa kehittää toimintaa”,