enertec 1/2018 - Page 7

26 26 Konesalien UPS-järjestelmät ja vara-akustot sähköverkon häiriöreserviksi 38 Kilpilahden uusi voimalaitos on Nopeasti vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon lisääntymi- Kilpilahden voimalaitostyömaa oli vielä vuosi sitten nen lisää haasteita sähköverkon ylläpitämiselle, koska sähkön kirjaimellisesti lähtökuopisssaan. Louhinta-, murskaus- tuotannon ja kulutuksen pitää olla joka hetki tasapainossa. Data- ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen porausta jatkettiin keskusten konesalien keskeytymätön virransyöttö (UPS) ja vara- loppukevääseen 2017 asti. Nyttemmin työmaa on jo akut ovat vielä toistaiseksi hyödyntämättömiä käyttöreservejä, edennyt pitemmälle, ja muun muassa kattilahallien rakenteet jotka voidaan ottaa hyötykäyttöön verkon tasapainottamisessa. kohoavat korkealle maanpinnan yläpuolelle. 32 Rakennustyöt alkuvaiheessa Kymijärvi III:n työmaalla 46 Ajankohtaista kansainvälinen yhteishanke 38 1  /  2018  enertec 7