enertec 1/2018 - Page 55

TURUN SEUDUN BIOKAASULAITOKSEN LAAJENNUSHANKE ETENEE Gasum Oy:n Turun biokaasuhankekokonaisuus etenee suunnittelutöiden ja hankintojen edistyessä. Hankekokonaisuus sisältää Turun Topinojan biokaasulaitoksen modernisoinnin, laajennuksen sekä biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisen. Osana hanketta Gasum rakentaa kevyen maantieliikenteen tarpeita varten lisää tankkausasemia Turun seudulle. Laajennushanke valmistuu vuoden 2019 aikana. TURUN BIOKAASUHANKKEEN investointi on merkittävä uusi ovenavaus biokaasuliiketoiminnan kasvaessa. Työ- ja elin- keinoministeriö (TEM) on myöntänyt Turun biokaasulaitoksen laajennukselle hallituksen kärkihanketukea 7,97 miljoonaa euroa. ”Biokaasumarkkinan kehittäminen ja tuotannon kasvatta- minen ovat keskeinen osa strategiaamme. Turun Topin­ojan biokaasulaitoksen laajennushankkeeseen kuuluu laitoksen modernisointi, biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetin laajen- taminen sekä biokaasun jalostus ja nesteyttäminen sekä osin paineistaminen. Vesienkäsittelyn lopputuotteena tuotamme korkealaatuista typpiravinnekonsentraattia asiakkaillemme. Biokaasun nesteyttäminen mahdollistaa biokaasun jakelun raskaan maantieliikenteen sekä merenkulun polttoaineeksi. Nesteytys­kapasiteetti vastaa noin 125 raskaan ajoneuvon vuotuista polttoaineenkulutusta. Lisäksi saamme Turun alueelle paineistettua kaasua henkilöautoliikenteeseen. Nesteytettyä biokaasua voi tankata neljältä raskaan liikenteen tankkaus- asemiltamme Turussa, Vuosaaressa, Jyväskylässä ja Vantaalla. Tulemme rakentamaan asemia lisää”, kertoo biokaasun joh- taja, tuotteet ja ratkaisut, Matti Oksanen Gasumilta. Rakennusvaiheessa Turun hankkeen työllistävä vaikutus on noin 170 henkilötyövuotta. Biokaasulaitoksen kokonaiska- pasiteetti laajennuksen jälkeen on noin 110 000 tonnia vuo- dessa puhdistamolietettä ja erilliskerättyä biojätettä sekä teolli- suuden sivuvirtoja. Hanke vahvistaa kotimaisen biokaasumark- kinan kasvua ja edistää vahvasti biokaasun liikennekäyttöä. Topinojan hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja biokaasu- laitoksen laajennus valmistuu vuonna 2019. Hallituksen kärkihankkeiden tavoitteena on hallitusohjel- man mukaisesti nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeiden tavoitteena on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta, jotta se ylittää 2020-luvulla 50 prosenttia. Tavoite perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen. n Lisätietoja: www.gasum.com ”Nesteytettyä biokaasua voi tankata neljältä raskaan liikenteen tankkausasemiltamme Turussa, Vuosaaressa, Jyväskylässä ja Vantaalla. Tulemme rakentamaan asemia lisää”, kertoo biokaasun johtaja, tuotteet ja ratkaisut, Matti Oksanen Gasumilta. 1  /  2018  enertec 55