enertec 1/2018 - Page 53

ENERGIAVERKKO Jättimäistä energian varastointia MUSTIKKAMAAN LÄMPÖVARASTO -40 m LÄMMÖN- VAIHDIN 300 m LÄMMIN VESI LÄMMIN VESI JÄÄHTYNYT VESI JÄÄHTYNYT VESI -80 m MUSTIKKAMAAN LÄMPÖVARASTO SUOMEN SUURIN LUOLALÄMPÖVARASTO SUUNNITTEILLA HELSINKIIN Helen suunnittelee uutta, Suomen suurinta energiavarastoa syvällä Helsingin kallioperässä sijaitseviin, käytöstä poistettuihin öljyluoliin. Lämmintä vettä varastoon mahtuisi yli 40 kertaa enemmän kuin Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä. MUSTIKKAMAAN ALLA sijaitsee kolme suurta kallioöljy- kuorman aikana varaston avulla voidaan välttää erillisten maa- luolaa, joissa on säilötty raskasta polttoöljyä. Öljyvarastot on kaasu- ja öljykäyttöisten lämpökeskuksien käynnistämistä. Läm- poistettu käytöstä ja tyhjennetty 1999. Luolista kaksi on yhte- pövaraston lataus- ja purkuteho on 120 MW eli täydellä teholla neviä ja voidaan muuttaa lämpövarastokäyttöön. Varaston purettaessa/ladattaessa käyttöaika on neljä vuorokautta. tilavuus olisi noin 260 000 m . 3 Energian käytössä on kulutushuippuja sekä vuorokausi- että vuositasolla. Uusiutuvien energialähteiden ja hukkaläm- Suunnitteluvaiheessa oleva varastointihanke toteutetaan, jos sen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät. Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. pöjen tehokkaan kierrättämisen myötä energiajärjestelmä tar- Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään vitsee yhä enemmän joustoa. Helenillä on jo lämpövarastot yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen Vuosaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Uusi suunniteltu hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. luolalämpövarasto on kymmenen kertaa Vuosaaren varastoa Energian­varastoinnilla on merkittävä rooli energiajärjestelmän isompi, ja se nostaisi Helenin energiantuotannon optimoinnin joustavuuden lisäämisessä. n uudelle tasolle. Helsingin kaukolämpöverkko ja olemassa oleva energia- järjestelmä tarjoavat hyvän alustan uusille energiaratkaisuille kuten varastoinnille ja joustoille. Varastoinnille on aina käyttöä energiantuotantotavoista riippumatta. ”Energian varastointi on tuotantoteknologia- ja polttoaine- riippumaton ratkaisu, ja se sopii mainiosti nykyiseen kaupunki­ energiajärjestelmäämme. Varastointi mahdollistaa omalta Faktat: • Käytöstä poistettuja öljyluolia suunnitellaan käytettäväksi energiavarastona. • Energian varastointiin käytetään lämmintä vettä. • Luolavaraston tehollinen tilavuus on yhteensä noin 260 000 m 3 . • Varasto on kymmenen kertaa suurempi kuin Helenin osaltaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, Vuosaaren voimalaitoksella sijaitseva lämpövarasto tai uusiutuvan energian lisäämisen ja hukkalämpöjen tehokkaan Esplanadin puiston alla sijaitseva jäähdytysvarasto ja vettä kierrättämisen”, toteaa johtaja Heikki Hapuli Helenistä. siihen mahtuu yli 40 kertaa Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä. Tehokkaampaa tuotannon optimointia ja • Varastoitavan energian määrä on 11,6 GWh. energian kierrätystä • Varaston lataus-/purkausteho on 120 MW Helsingissä tällä hetkellä käytössä olevien lämpövarasto- jen käyttölogiikka perustuu vuorokautisten kulutushuippujen tasaamiseen. Luolalämpövaraston suuren energiakapasitee- (riittää noin 4 vrk). • Luolien käyttö lämpövarastona ei vaikuta Mustikkamaan muuhun toimintaan. tin ­ansiosta tuotantoa voidaan optimoida entistä pidemmällä aikavälillä, viikkotasolla. Talven kylmimpien päivien lämpö- Lisätietoja: www.helen.fi 1  /  2018  enertec 53