enertec 1/2018 - Page 51

METSÄ GROUPIN BIOTUOTETEHDAS VIHITTIIN ÄÄNEKOSKELLA METSÄ GROUP juhli uuden sukupolven biotuotetehtaan Biotuotetehtaan rakentaminen alkoi huhtikuussa 2015, ja vihkiäisiä Äänekoskella keskiviikkona 18.10.2017. Tehtaan tehdas käynnistettiin elokuun puolivälissä 2017 – tarkasti alku- vihki käyttöön tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Sellua ja peräisessä budjetissaan ja aikataulussaan. Tehtaan tuotanto lukuisia muita biotuotteita valmistava biotuotetehdas on met- on noussut suunnitellusti starttikäyrän mukaisesti. säteollisuuden historian suurin investointi Suomessa, 1,2 mil- Biotuotetehdas on osoittanut, että Suomessa pystytään laa- jardia euroa. Sen perustana on kestävästi tuotetun sellukui- dukkaasti ja kilpailukykyisesti toteuttamaan suuren mittakaa- dun ja muiden biotuotteiden kysynnän maailmanlaajuinen van hankkeita. Sen ovat mahdollistaneet huolellinen suunnit- kasvu. telu, avoin ja rakentava yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden Vihkiäispuheessaan presidentti Sauli Niinistö totesi, että Suomen hyvinvointi perustuu paljolti vientiteollisuuteen. ”Metsäteollisuus on edelleen keskeinen vientiala ja suuri tahojen kanssa sekä sitoutunut henkilöstö. Selluntuotanto nousee Äänekoskella 1,3 miljoonaan ton- niin aikaisemmasta noin 0,5 miljoonasta tonnista. Biotuote- työllistäjä Suomessa. Sen taloudellista merkitystä korostaa, tehdas on Metsä Groupin kilpailukyvyn kannalta merkittävä että tuotannossa tarvittavat raaka-aineet ja palvelut han- hanke. Kun tehdas saavuttaa nimellistuotantonsa arviolta ensi kitaan valtaosin kotimaasta. Metsä Groupin Äänekosken vuoden puolivälissä, Metsä Group on maailman suurin mark- biotuote­tehdas on esimerkki uuden ajan metsäteollisuudesta. kinahavusellun tuottaja. Sen positiiviset vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat merkittäviä”, Sauli Niinistö sanoo. Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan korosti puhees- Äänekosken teollinen ekosysteemi kasvaa biotuotetehtaan myötä, sillä tehdas toimii alustana uusien biotuotteiden valmis- tamiselle. Ensivaiheen uusia biotuotteita ovat tuotekaasu, rikki- saan, että talouden kasvu Suomessa edellyttää investointeja. happo sekä biokaasu ja biopolttoainepelletit. Keskeisiä uusien ”Metsä Group investoi vuosina 2015–2017 yhteensä biotuotteiden kehityshankkeita ovat ligniinijalosteet, tekstiilikui- noin kaksi miljardia euroa, josta noin 85 prosenttia Suo- meen. ­Biotuotetehtaan vaikutukset yltävät koko maahamme. dut ja biokomposiitti. Biotuotetehdas vauhdittaa uusiutuvan energian kasvua nos- Tehdas kasvattaa Suomen vuotuista vientiä puoli miljar- taen sen osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. dia euroa, luo noin 1 500 uutta työpaikkaa suorassa arvo­ Tehdas on energiatehokkuudeltaan alansa huippua maail- ketjussaan ja vaikuttaa puunhankintaan valtakunnanlaajui- massa, sen biosähkön omavaraisuus on 240 prosenttia, eikä sesti. Itsenäisen ­Suomen täyttäessä 100 vuotta on Metsä tehdas käytä fossiilisia polttoaineita. n Groupin kunnia-asia olla mukana rakentamassa Suomen taloudesta entistä vahvempaa”, Kari Jordan sanoo. Lisätietoja: www.biotuotetehdas.fi 1  /  2018  enertec 51