enertec 1/2018 - Page 50

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. WÄRTSILÄ JA SCHNEIDER ELECTRIC KEHITTÄVÄT YHDESSÄ ENERGIAJAKELUN VARAVOIMARATKAISUA DATAKESKUKSILLE WÄRTSILÄ JA SCHNEIDER ELECTRIC ovat allekirjoittaneet uusiutuvaa energiaa hyödyntävään varavoimalähteeseen. globaalin yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa molempien Kaasugeneraattorilla toimiva varavoimajärjestelmä käynnistyy yritysten sekä kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita nopeasti 40 sekunnissa. hyödynnetään datakeskushankkeissa. Yhteistyö painottuu Wärtsilän polttomoottorit tuottavat tehokasta, erittäin suuriin datakeskushankkeisiin, joiden sähkökuorma on kestävää ja kustannustehokasta energiaa perinteisiin vähintään 10 megawattia. dieselvaravoimakoneisiin verrattuna. Ylimääräistä Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Schneider Electric moottorikapasiteettia voidaan käyttää sähkön myymiseen ovat allekirjoittaneet Helsingissä joulukuussa 2017 sähköverkkoon, mikä puolestaan tuo datakeskusoperaattoreille yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on avata yhdessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaasumoottorit tarjoavat markkinoita datakeskusten varavoimaratkaisuille. Yhteistyön tehokkuutensa ansiosta datakeskukselle halvempaa energiaa puitteissa Wärtsilä tarjoaa energiatuotantolaitosten kuin sähköverkko. Maakaasuun siirtyminen voi lisäksi toimituksia, ja Schneider Electric puolestaan keskittyy vähentää datakeskuksen hiilijalanjälkeä huomattavasti. energianjakelun optimointiin. Wärtsilä ja Schneider Electric ovat kumpikin aloillaan ”Yhteistyön ansiosta datakeskusoperaattorit voivat pienentää hiilijalanjälkeään huomattavasti, säästää maailmanlaajuisesti johtavia toimijoita. Wärtsilä on datakeskuksen energiakustannuksia sekä saada rahallista kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian tuottoa Smart Power Generation -varavoimajärjestelmällään”, ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja energia- Wärtsilä Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja Javier alalla. Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä Cavada lisää. energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa ja tarjoaa ”Yhteiset innovaatiot Wärtsilän kaltaisen kumppanin integroituja ratkaisuja yhdistämällä energianhallinnan, kanssa inspiroivat meitä Schneider Electricillä tuottamaan automaation ja ohjelmistot. edistyneitä ja kestäviä, kokonaisvaltaisia ratkaisuja Lisäksi Schneider Electricin tarjoamat ensiluokkaiset datakeskusten ja voimalaitosten energianhallintaan. Ottaen fyysiset infrastruktuuriratkaisut datakeskuksille vievät huomioon loppukäyttäjien tarpeet olemme luottavaisia, että alaa eteenpäin ja pyrkivät jatkuvasti edistämään tämän kaikki työ, jota teemme olemassa olevan kiinteän omaisuuden kaltaisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. käytön optimoimiseksi, toiminnan tehokkuuden säilyttämiseksi Wärtsilän toimittamat kaasuvoimalaitokset tarjoavat uusia ja ja ilmastoystävällisten ratkaisujen tuottamiseksi tuottaa vaihtoehtoisia energianlähteitä datakeskuksille. Schneider lisäarvoa kaikille osapuolille potentiaalisessa markkinassa”, Electric vastaa jakeluverkkojen ja energianhallinnan sanoo Schneider Electricin Energy-liiketoimintayksikön johtaja järjestelmistä, luotettavasta keski- ja pienjännitejakelusta se