enertec 1/2018 - Page 49

Viime vuonna otettiin käyttöön uusi tukijärjestelmä, määrään vaikuttavat päästöoikeuden hinta sekä päästötaso- jolla korvattiin päästökaupan vaikutusta sähkön hintaan. ja tuki-intensiteettikertoimet. Viime vuonna päästöoikeuden Niin kutsuttua kompensaatiotukea maksettiin 55 laitokselle keskimääräinen markkinahinta oli 5,8  euroa hiilidioksiditonnia yhteensä 38 miljoonaa euroa. Tukea saivat metsäteollisuus kohden ja päästöoikeuksien huutokauppatuloja Suomi sai yli 24, metalliteollisuus 10 ja muut teollisuuden toimialat noin 95 miljoonaa euroa. n 3 miljoonaa euroa. Kompensaatiotuki määräytyy joko laitoksen tukeen oikeutetun sähkönkulutuksen tai tukeen oikeutettujen tuotteiden tuotannon perusteella. Lisäksi tuen Lisätietoja: www.energiavirasto.fi PALJEKARTOITUS KANNATTAA PALJETASAINTEN VAURIOIDEN kartoitus kannattaa tehdä rungossa ja kankaassa. Muodonmuutoksessa kankaan suunni- vuosittain ajon aikana. Erityisesti alipaineisissa kanavissa vuo- teltu joustovara voi ylittyä, jolloin seurauksena on yleensä jon- don löytäminen voi olla hankalaa. Lämpökamerassa ylipai- kinasteinen repeämä. Jos palje on silmämääräisesti kiertynyt, neinen vuoto näkyy kuvassa yleensä selvästi, kun taas ali- leventynyt tai kaventunut niin silloin kannattaa tehdä perus- paineisen vuotokohdan voi nähdä kylmempänä alueena pal- teellinen tarkastus sekä ulkopuolelta ja jos mahdollista myös keen pinnassa. Pidempään vuotanut palje tai palkeen vieressä kanavan puolelta. Muodonmuutoksessa virtauslevy voi kään- oleva vaurioitunut kanava voi lisätä korroosiota vuotokohdan tyä kangasta vasten ja aiheuttaa lyhyessä ajassa mittavankin läheisyydessä. Mitä aiemmin tällaiset vuodot saadaan paikan- vaurion. nettua ja korjattua, sitä suuremmalta remontilta säästytään. Compentek Oy suorittaa paljekartoituksia sekä korjauksia. Mikäli vuoto huomataan tarkastuksen yhteydessä, se voidaan mahdollisesti ”tilkitä” seuraavaan seisakkiin asti. n Palkeen vauriot johtuvat usein kanaviston muodonmuutoksista. Onkin luonnollista, että muodonmuutokset näkyvät palkeen Lisätietoja: www.compentek.fi 1  /  2018  enertec 49