enertec 1/2018 - Page 41

Laitokseen asennetaan kolme polttokattilaa Laitostoimittajiin kuuluu muun muassa Valmet, joka toimit- taa Kilpilahden uuteen yhdistettyyn lämpö- ja sähkövoima­ laitokseen kolme kattilalaitosta sekä automaatiojärjestelmän. Tilauksen arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Yksi kattiloista on kiertoleijupetiteknologiaan perustuva Valmetin CYMIC-boileri. Sen lisäksi laitokselle asennetaan kaksi kaasulla ja öljyllä toimivaa kattilaa. Jokaisen kattilan polttoaineteho on 150 MW. Kattiloihin liitetään savukaasujen puhdistusjärjestelmät mukaan lukien pussisuodattimet ja märkäpesurit. Valmetin toimittama DNA-automaatiojärjestelmä kattaa ” Automaatio­ järjestelmä kattaa koko voimalaitoksen. koko voimalaitoksen. Sopimukseen sisältyy myös laitteiden asennus ja käyttöönotto sekä koulutus. Laitteistot Valmetilta tilasi espanjalainen Técnicas Reunidas, joka on toinen hankkeen pääurakoitsijoista myös liitäntäputkistojen ja sähkötilojen rakentaminen sekä automaatiolaajennuksien toteuttaminen. Neste Jacobs on aikaisemmin tehnyt voimalaitoksen ja vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja perussuunnittelun ja toteutusvaiheessa se yhdistää uuden rakentamisesta ’avaimet käteen’ -periaatteella. voimalaitoksen Nesteen jalostamon ja Borealiksen olemassa Toinen Kilpilahden voimalaitoksen pääurakoitsija on oleviin järjestelmiin. kotimainen teknologia-, suunnittelu-, ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs. Sen osuuteen kuuluvat vedenkäsittelyyn Kiertopetikattilassa poltetaan asfalteenia liittyvän uuden suolanpoistolaitoksen sekä uuden valvomo- Voimalaitoksen kattiloissa voidaan käyttää polttoaineena ja toimistorakennuksen rakentaminen. Työhön sisältyy monenlaisia öljynjalostamolta ja petrokemian laitokselta Kilpilahti on Pohjoismaiden suurin kemianteollisuuden keskittymä. 1  /  2018  enertec 41