enertec 1/2018 - Page 40

Uusi voimalaitos tuli tarpeelliseksi vanhan voimalaitoksen laitteiston ikääntyessä ja ympäristövaatimusten kiristyessä. Uusi laitos täyttää muun muassa Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED = Industrial Emissions Directive) vaatimukset. Porvooseen Kilpilahden teollisuusalueelle rakennetaan uusi lämpövoimalaitos, joka tuottaa myös sähköä. Laitoksesta saadaan energiaa ja syöttövettä Kilpilahden teollisuusalueen yrityksille, muun muassa öljynjalostamolle ja muovitehtaille. Uuden voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 MW (megawattia) ja sähköntuotannon kapasiteetti 30 MW. Laitos valmistuu aikataulun mukaan vuonna 2018. KILPILAHDEN VOIMALAITOSTYÖMAA oli vielä vuosi eli Kilpilahti Power Plant Ltd., jonka omistavat Neste Oyj ja sitten kirjaimellisesti lähtökuopisssaan. Louhinta-, murskaus- Veolia Energie International SA sekä Borealis AG. ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen porausta jatkettiin Kilpilahden Voimalaitos Oy omistaa nykyisenkin alueella loppukevääseen 2017 asti. Näitä työvaiheita oli tehtävä olevan voimalaitoksen, joka jatkaa toimintaa myös uuden huolellisesti, sillä melulle ja tärinälle alttiit kohteet Borealis laitoksen valmistuttua. Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä voimalaitostyömaasta. Rakenteilla olevan voimalaitoksen kustannusarvio on noin 400 miljoonaa euroa. Se on yksi viime aikojen Nyttemmin työmaa on jo edennyt pitemmälle, ja suurimpia rakennushankkeita ja investointeja Suomessa. Uusi muun muassa kattilahallien rakenteet kohoavat korkealle voimalaitos tuli tarpeelliseksi vanhan voimalaitoksen laitteiston maanpinnan yläpuolelle. ikääntyessä ja ympäristövaatimusten kiristyessä. Rakennustyöt Uuden l ѽ͕Ʌх-Yѽ́=(ѕ$Ā$)ѕѥս؁ս