enertec 1/2018 - Page 37

T arraT joTka pysyväT kaupan ja teollisuuden vaativaan käyttöön. TarraTulosTimeT lämpösiirToTulosTeTTavaT laiTosTarraT : varoitukset, opasteet, ohjeet, kaaviot ja sähkömerkinnät. Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle B-451 Tarrat ja tarvikkeet: www.tarratulostinkauppa.fi Maahantuoja Puh. (09) 350 5530 www.exxi.fi Paljetasaimet ja kuumuudenkestävät tuotteet Suomessa jo yli 50 vuotta Kymijärvi III -voimalaitoksen savukaasupäästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Tämä koskee savukaasujen typen oksideja, rikkidioksidia, hiukkasia, happipitoisuutta, lämpötilaa, painetta, virtausta ja vesihöyrypitoisuutta. Mikäli polttoaineena käytetään kivihiiltä, elohopeapitoisuuksien kokonaispäästö mitataan kertamittauksena vähintään kerran vuodessa. Uuden voimalaitoksen käyttöönoton arvioidaan vähentävän Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 600 000 tonnilla. n KANGASPALKEET METALLIPALKEET KUMIPALKEET SUOJAPALKEET PTFE- PALKEET KARTOITUKSET ASENNUKSET HITSAUSSUOJAUS OMPELUTUOTTEET KUUMANKESTÄVÄT TIIVISTEET KATTILATYYNYT Kompensaattoritekniikan kotimainen asiantuntija Compentek Oy Sulantie 22, 04300 Tuusula info@compentek.fi www.compentek.fi 1  /  2018  enertec 37