enertec 1/2018 - Page 36

Tarpeen mukaan monipolttoainekattilassa pystytään käyttämään monenlaisia kiinteitä polttoaineita, kuten metsäteollisuuden jätepuuta. Biopolttoaine tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Kymijärvi III -voimalaitoksen savukaasut johdetaan vähintään 100 metrin korkuisen piipun kautta ulkoilmaan. Laitoksen apukattilalle (14,9 MW) rakennetaan 30-metrinen savupiippu. Hätäkäyttöyksikkö (2,5 MW) on tyypillisesti konttirakenteinen, dieselmoottorikäyttöinen varavoimayksikkö, jossa pakokaasujen poisto on sijoitettu kontin katolle. Erillistä piippua hätäkäyttöyksikölle ei ole tarkoitus rakentaa. Apukattiloilla ja hätäkäyttöyksiköllä ei ole erillistä savukaasujen puhdistustekniikkaa. 36 enertec   1 /  2018 ” Turve vähentää kattilan pintojen likaantumista ja korroosiota.