enertec 1/2018 - Page 35

Enimmillään varastokentällä voidaan säilyttää 25  000 kuutiota biopolttoainetta. Kevyt polttoöljy varastoidaan laitokselle rakennettavassa 1 500 kuution säiliössä, jolle on jo rakennuslupa. Säiliö saatetaan toteuttaa myös pienempänä. Maakaasu johdetaan laitokselle olemassa olevaa putkea pitkin. Puuperäisen biopolttoaineen vastaanotto, murskaus ja välivarastointi hoidetaan osin voimalaitoksen omalla alueella ja osin ulkopuolisilla terminaalialueilla. Voimalaitosalueelle sijoitetaan polttoainevarastoiksi biopolttoaine- ja turvesiilot (kaksi 7  500 kuution säiliötä), 25  000-kuutioinen biopolttoaineen avovarasto, kaksi biopolttoaineen päiväsiiloa, kivihiilen avovarasto (enimmillään 10  000 kuutiota), kivihiilen päiväsiilo sekä enintään 1  500 kuution öljysäiliö. Kiertopetikattilan kaukolämpötehoksi tulee 190 megawattia (MW). Koekäyttö ja testaukset alkavat kesällä 2019. ” Sivuvirtana Voimalaitoksen päätuotteet ovat sähkö ja kaukolämpö. Sivuvirtana muodostuu tuhkia, jotka ohjataan hyötykäyttöön. Kaukolämpöä toimitetaan Lahden, Nastolan ja Hollolan alueille. Voimalaitos tulee ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön. Laitos toimii valmistuttuaan keskeisenä osana Lahden alueen energiantuotantoa. Sen vuotuinen käyttöaika on 5  000– muodostuu tuhkia, jotka ohjataan hyötykäyttöön. 8  000 tuntia. Uuden laitoksen maksimituotantokapasiteetti on 570  GWh (gigawattituntia) sähköä ja 1  160 GWh kaukolämpöä vuodessa. Voimalaitos varustetaan myös lämmöntalteenotolla (LTO), Siiloista polttoaine kuljetetaan hihnakuljettimella jolloin laitoksen hyötysuhde paranee. LTO-järjestelmällä kattilarakennukseen. Hihnakuljetin sijoitetaan puolilämpimään saadaan savukaasujen lämpöenergiasta talteen noin koteloituun tilaan. Tilapäinen polttoaineen murskaus 30–45  MW (megawattia). mobiilimurskaimella on mahdollista. Hiilikuljetukset puretaan Kymijärvi III -voimalaitoksen käyttöiäksi kaavaillaan nykyisellä hiilen purkauspaikalla. runsaat 40 vuotta. Savukaasupäästöjä mitataan ja puhdistetaan Laitosalueelle myös polttoainevarastoja Monipolttoainevoimalaitos rakennetaa 6FVWGL:B6RL:GGL:L:@7fW,:F6WBGFVWB( 2WFV7fW,:F6WB6gWGVGFVWB7WW'FVGFF7FV :L:G7L;fVl:FVL:F֗6W7L:BWGW@w&&76B( 2GVFF6VRGFF<:FƜ;l*fFV6WBষVƦWGV6FƗ6WBVWB:L:G,:GBfFGVFGV6FV :L:G7L;f:Bl:FVWL:L:FGFFV6W7F&GFVVGW'VVf7FGF6VWGF֗6:G&W7FVǖ:B6V:B45"VWFV:F:BR6VGGWfBF6VWVVGFWf'F:FL:B6VVFfVVֶFǗGFVVWFV:Bশ7fW,:F6:BGFVFVR7WVFVGRf&7FFf6V7 :L:G7L;gBWWGWfBF76VF7GVVW7FF6VVVfRFWF6WGF7V&GV7FGFFƗ6W7F7;gFWG7L:BƗ<:FV7FFWGFf66gV7WBVF7FWFWFW7VFGFV&GFRGVFF6VRf֖VVW&FWGGR ;fǒFWF6WVGW'VVWWW,:F6WB&GFVWBf&7FF֖:G'fVFV7F76WVFGV6FGW'VV&:B:FfF6VVV676FGFVVL:F:BW76l:FVL:L:B&F6F :L:G7L;f:B676f&7FFFVV<:BV֖:L:F^((WWFFWGFGFVVL:F6f&GGRFVVF&VRf&7FF&GFVFF'VVVGW'fRl:FVL:L:BGFFVƖGV֗7F'&6FƗ<:F6GVƗW<:L:FfF7;gGL:L:BWFFW&ƖদVƶ֖:B7F&:BVF7GWf7F6gV7V7Fl:FVL:L:B6FGF& :L:G7L;f:B((#(VW'FV23P