enertec 1/2018 - Page 29

g energy providers power generation arvoltaan 50 Hz. Taajuus laskee alle 50 Hz arvon, kun kulu- tus on tuotantoa suurempi. Vastaavasti taajuus ylittää 50 Hz arvon, kun tuotanto on kulutusta suurempi. Taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 Hz välillä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ennakoi sähkön kysyntää, ja ” Vanhempiakin UPS-laitteita voitaisiin käyttää kysyntäjouston välineenä. markkinoilla myydään ja ostetaan sähköntuotantokapasiteettia tämän ennakoinnin mukaan. ”Tasapainon luomisessa on kuitenkin epävarmuutta ja epä- tarkkuutta. Siksi isot tuotantolaitokset varaavat tuotantoka- pasiteetistaan pienen osan taajuussäätöä varten. Lisäksi löy- tyy FCR-N-reservejä (Frequency Containment Reserves for Normal), jotka ovat jatkuvasti verkossa olevia diesel/kaasutur- biinivoimalaitoksia sekä vesivoimalaitoksia. Niillä säädetään tehonsyöttöä verkkoon päin reaaliaikaisen taajuussignaalin perusteella ja yritetään ylläpitää tehotasapainoa”, kuvailee voimanhallintayritys Eatonin teknologiapäällikkö Janne Paa- nanen. Jatkuvaan taajuussäätöön kelpaavia suuria akkuvarastoja- kin on alkanut tulla markkinoille, esimerkiksi Helenille Helsin- kiin ja Fortumille Järvenpäähän. Tekniikkana akkuvarasto on hyvin lähellä keskeytymättömän virransyötön UPS-järjestelmiä. Konesalien varavoimaa verkon taajuussäätöön ”Suomessa on kymmenisen isompaa ja muutamia satoja pie- nempiä datakeskusten konesaleja. Niiden UPS-järjestelmissä ja akustoissa on kymmeniä megawatteja tehoja ja nopeat reaktioajat. UPS-laitteistoissa ei yleensä ole monien tun- 1  /  2018  enertec 29