enertec 1/2018 - Page 28

Data centers can play a role in helping maintain power quality by balancing p and consumption. NOPEASTI VAIHTELEVAN uusiutuvan energian tuotannon tömiä käyttöreservejä, jotka voidaan ottaa hyötykäyttöön ver- lisääntyminen lisää haasteita sähköverkon ylläpitämiselle, kon tasapainottamisessa. Tekniikka näiden varareservien kak- koska sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää olla joka hetki sisuuntaisille hyödyntämiselle on jo olemassa. tasapainossa. Datakeskusten konesalien keskeytymätön virran- syöttö (UPS) ja vara-akut ovat vielä toistaiseksi hyödyntämät- Datakeskusten konesalien keskeytymätön virransyöttö (UPS) ja vara- akut ovat vielä toistaiseksi hyödyntämättömiä käyttöreservejä, jotka voidaan ottaa hyötykäyttöön verkon tasapainottamisessa. Uuden sukupolven UPS-laitteet pystyvät siirtämään turvallisesti energiaa sekä akustoon että sieltä takaisin sähköverkkoon päin. 28 enertec   1 /  2018 Sähkön kulutuksen ja tuotannon hetkellinen tasapaino ilme- nee sähköverkon taajuudesta, joka on Suomessa nimellis­