enertec 1/2018 - Page 25

A better tomorrow is driven by drives Danfoss Drivesin taajuusmuuttajat auttavat säästämään vuosittain 60 tuntia maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta. Käy katsomassa, kuinka vastaamme huomispäivän tarpeisiin jo tänään: drives.danfoss.fi Olemme mukana Jyväskylän SähköTeleValoAV -messuilla 7.-9.2.2018! Osasto B 441 ” Muutosten aiheuttamien kustannuksien osalta on hyvin vaikea määritellä selvää rajaa. Uuden asetuksen vaatimukset lyhyesti (lähde: Rejlers Finland Oy) –  Raskaan polttoöljyn rikkidioksidille SO 2 annettu raja-arvo on (määrättyjen siirtymäaikojen puitteissa): •  uusille yksiköille ja olemassa oleville peruskuormayksiköille 350 mg/m 3 n •  olemassa oleville vara- ja huippukuormakattiloille 850 mg/m 3 n. –  Nestemäiset polttoaineet varastoitava kaksoisvaippa­säiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä:   •  Suoja-altaan tilavuus on oltava 1,1 kertaa suurimman säiliön tilavuus   •  Käsittely- ja varastointialueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. –  Pohjavesialueiden erityisvaatimukset –  Savupiipun korkeuden on täytettävä asetuksessa määritetyt minimivaatimukset tai se on mitoitettava leviämismallilaskelman tai ns. piippunomogrammin avulla:   •  Uuden energiantuotantoyksikön savupiipun korkeus on oltava 2,5 kertaa tuotantorakennuksen korkeus. –  Öljytuotteiden käsittelyalueiden vedet sekä muut vedet, jotka voivat sisältää öljyä, on johdettava hälytysjärjestelmällä varustettuun öljynerottimeen:   •  Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.   •  Jos erottimista poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa. Jos vesiä ei johdeta jätevesiviemäriin, ne on käsiteltävä standardin mukaisessa I luokan öljynerottimessa –  Savukaasujen lauhdevedet on ennen johtamista viemäriin tai vesistöön neutraloitava, selkeytettävä ja suodatettava:   •  Ojaan johdettavat lauhdevedet on saostettava kemiallisesti, selkeytettävä ja suodatettava   •  Luvassa voidaan hyväksyä muita menetelmiä, jos voidaan osoittaa, että saadaan vastaava tai parempi tulos. 1  /  2018  enertec 25