enertec 1/2018 - Page 21

muuntajaöljystä ja analysoivat öljyyn kertyviä niin sanottuja ennakoivista huoltosuunnitelmista ja määräajoin paikan vikakaasuja – kuten vetyä, hiilimonoksidia ja asetyleeniä sekä päällä tapahtuvista huoltoarvioinneista reaaliaikaisen 24/7 usein myös öljyn kosteutta. etävalvontamahdollisuuteen. Monet ongelmat voidaan ehkäistä ennakoivalla diagnos- Näiden lisäksi tehtaalla täytyy olla käytössä varajärjestel- tiikalla ja huollolla, mutta yli 30 prosenttia muuntajavioista on miä ja toisaalta vioittuneeseen laitteeseen pitää saada mah- kuitenkin sellaisia, että niitä ei havaita ennakoivalla diagnos- dollisimman nopeasti korvaavia komponentteja rikkoutunei- tiikallakaan. Muuntajien yhtenä haasteena on se, että havaittu den tilalle. n ongelma saattaa muuttua kriittiseksi jopa parissa päivässä. Huollolta vaaditaan nopeata reagointikykyä. Laitevalmistajilla on tarjolla eritasoisia huoltopalveluita Haastattelun lisäksi taustamateriaalina on käytetty Energiateollisuuden materiaaleja. 1  /  2018  enertec 21