enertec 1/2018 - Page 13

” Ne halusivat tietää, että miten hitossa me oltiin saatu David Hasselhoff meidän videolle. päiväkotien, palvelukeskusten ja kaupungintalojen katoille.  Toimitusten suhteen ollaan jo hyvässä vauhdissa: Helsingissä paneelit löytyvät jo esimerkiksi Finlandia-talon katolta ja Tam- pereella paneelit on saatu Tampere-taloon. Kuntien ei välttämättä tarvitse tehdä kertainvestointia aurinkovoimalaan, vaan ne voivat rahoittaa hankinnan kuu- kausiveloituksella. Laitteet ja niiden toiminta ovat kuukausive- loitusmallissa laitetoimittajan vastuulla 12 vuoden takaisinmak- suajan ajan. Kuukausiveloitus tekee sijoituksesta kunnan kan- nalta riskittömän myös siinä tapauksessa, että laitetoimittaja jostain syystä ajautuisi taloudellisiin vaikeuksiin. Huomo huomauttaa, että kuukausiveloitusmallissa voi- mala on lisäksi laskennallisesti kutakuinkin kustannusneutraali 12 vuoden ajan, sillä kuukausiveloituksen kustannukset tule- vat takaisin säästönä sähkölaskussa. 12 vuoden takaisinmak- suajan jälkeen voimala tuottaa lähes ilmaista sähköä elinkaa- rensa loppuun asti. ”Tämä kuntien ja kuntatoimijoiden yhteistilaus on meille iso juttu ja kertoo siitä, että myös kuntapuolella on innovatii- vista ajattelua ja halua etsiä uusia ratkaisuja.” Lisäksi Tekes on myöntänyt GreenEnergy Finlandille monivuotisen rahoituksen kehitystyötä varten. Kokemusasiantuntija konsultoimassa Huomo itse tajusi, miten iso juttu ”älyaurinko” voi olla, kun GreenEnergy Finland osallistui Euroopan suurimpaan yrityskilpailuun, nyt kymmenettä kertaa järjestetty yn European Business Awards (EBA) -kilpailuun. Mittelön ensivaiheessa GreenEnergy Finland valittiin Suo- men edustajaksi kilpailuun alle 25 miljoonan euron liikevaih- 1  /  2018  enertec 13