enertec 1/2018 - Page 12

” Myös kuntapuolella on innovatiivista ajattelua. harppauksittain alaspäin ja sähköautojen yleistyessä trendin uskotaan jatkuvan. Huomo povaa, että sähköautojen myötä markkinoille tulee myös täysin uusi akkuryhmä: käytetyt sähkö- autojen akut. ”Sähköautojen akut saavuttavat elinikänsä loppuhetket kapasiteetin ollessa noin 80 % alkuperäisestä, jolloin kapasi- teetti riittää kiinteistöakustokäyttöön vielä mainiosti.” Itse asiassa GEF Vision -tuoteperheeseen kehitettävällä rat- kaisulla akuissa voidaan hyödyntää mitä tahansa akkutekno- logiaa. Akkuna voidaan hyödyntää myös sähköauton akkua, jolloin auton akkua ladataan ylituotannolla ja puretaan joko ajamalla tai invertterin kautta takaisin kiinteistön käyttöön tai sähköverkkoon. Huomon mukaan GEF Visionin ”virtuaaliseen voimalai- tokseen” kuului vuonna 2017 jo yli 300 pienvoimalaitosta ja tavoitteena on puhkaista tuhannen voimalan raja kevääseen 2018 mennessä. ”Tällainen hajautettu ja digitaalinen malli on vahvasti tulevaisuutta.” Aurinko paistaa kuntaankin Lisäksi GreenEnergy Finland nappasi ison sulan hattuunsa yri- tyksen voittaessa KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen 82 aurin- kovoimalasta marraskuussa 2016. Puitesopimuskausi kat- taa neljä vuotta, joten yhteistilaukseen liittyvien voimaloiden määrä lisääntynee vuosien saatossa. ”Kunnat voivat liittyä KL-Kuntahankintojen sopimukseen mukaan helposti ja vaivattomasti ottamalla yhteyttä kuntahan- kintoihin tai meihin ja saavuttaa kilpailutetun hintaedun ja vält- tyä raskaalta kilpailuprosessilta”, toteaa Huomo. Voimaloita asennetaan kuntien omistamien kiinteistöjen kuten koulujen, GreenEnergy Finland Oy palkittiin Suomen kansallisena voittajana. Yrityksen päähenkilöomistajat Miko Huomo (oik.) ja Mikko Pääkkönen ottivat mitalit vastaan Dubrovnikissa toukokuussa 2017. 12 enertec   1 /  2018