enertec 1/2018 - Page 10

Poweria pilvestä Kuvio toimii siten, että pilvipalvelun kautta asiakas pääsee seuraamaan aurinkovoimalansa tuotantoa reaaliaikaisesti olin- paikastaan ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumatta. Jos tuotannossa havaitaan poikkeamia tai vikatilanteita, hälytyk- set lähtevät automaattisesti sekä GreenEnergy Finlandin valvo- moon että asennuksen tehneelle yritykselle. ”Vikatilanne analysoidaan ja korjataan mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä. Jos tarvetta on, sovitaan huoltokäyn- nistä asiakkaan kanssa tai asiakasta ohjeistetaan vian nollaa- miseen itsenäisesti”, Huomo toteaa. Pilvipalveluun pohja