enertec 1/2017 - Page 50

TEHOKKUUTTA JA TARKKUUTTA VIRTAUSMITTAUKSEEN

UUTIS VIRTAA

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan .

TEHOKKUUTTA JA TARKKUUTTA VIRTAUSMITTAUKSEEN

Labkotecin tuoteuutuus , NivuFlow 750 , tarjoaa kirjaimellisesti ennennäkemätöntä hyötyä avokanavien sekä täysien ja vajaiden putkien virtausmittaukseen . Teknisesti ylivoimainen NivuFlow on helppo asentaa , tehokas käyttää ja luotettava vuodesta toiseen – vaativissakin olosuhteissa .
RISTIKORRELAATIOMITTAUKSEEN perustuva NivuFlow 750 mittaa todellista virtausta ja virtausprofiilia erittäin suurella tarkkuudella . Mittaustulokset esitetään selkeästi kolmiulotteisen virtausprofiilin muodossa , eikä monimutkaisia kalibrointeja tarvita . Näin ollen sopivan mittauspisteen löytäminen onnistuu nopeasti . NivuFlow 750 soveltuu sekä uusiin että olemassa oleviin kohteisiin . Koska mittaus ei edellytä mittapadon tai venturin rakentamista , laajatkin asennukset voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti . Ratkaisu sopii hyvin jätevedelle ja muille kiintoaineita sisältäville nesteille .
” Vastaavaa teknologiaa ei markkinoilta löydy . Magneettisista kilpailijoistaan poiketen laite kykenee mittaamaan pienetkin virtaukset jopa 1:10 000 dynamiikalla . Ultraääniteknologian ansiosta mitattavan aineen johtokyky , virtauksen yläpuolinen tila , kelluvat aineet , tai elektrodien päälle kertyvä rasva ja bakteerikasvusto eivät vaikuta tuloksiin . Mittaustarkkuus pysyy luotettavana vuodesta toiseen ”, kertoo Tommi Pasonen Labkotec Oy : stä .
Tekniikkaa ihmistä varten Käyttäjälähtöisesti suunniteltu NivuFlow 750 toimitetaan joko kenttäkotelossa tai DIN-liitännällä . Seinäalan tarve on edeltäjiään pienempi , ja navigointi onnistuu kätevästi kierto nupilla . Selkeä käyttöliittymä sekä kookas , taustavalaistu näyttö ehkäisevät virheitä , ja tekevät ohjelmoinnista , seurannasta sekä vikojen paikallistamisesta nopeampaa . NivuFlow 750 : n kumulatiiviset pulssilähdöt voidaan ohjelmoida tehokkaasti eri virtausmäärille – yhteen lähettimeen on asennettavissa jopa yhdeksän virtausanturia kolmessa kanavassa . Laajasta valikoimasta löytyy sopiva anturi lähes jokaiselle sovellukselle . Signaalikaapeli on jatkettavissa 250 metriin saakka .
Tekstimuodossa tallentuvaa dataa voidaan lukea Nivu- Dat Pro ‐ohjelmiston ohella esimerkiksi Excelillä . Muistikortilla tallennuskapasiteetti riittää 20 vuodeksi , ja LabkoNet ® - järjestelmää hyödyntäen mittaustieto on saatavilla missä ja milloin tahansa .
Apua vaativalle ATEX-luokiteltu NivuFlow 750 sopii niin teollisuuden , energiatuotannon kuin vesihuollon tarpeisiin . Labkotecin pitkä kokemus tuo lisäarvoa koko järjestelmän elinkaaren ajan , alkaen osaavasta suunnittelusta .
” Mikä näyttää mahdottomalta , on meille innostava haaste . Me Labkotecilla olemme toimittaneet ratkaisuja mittauspaikkoihin , joissa muut järjestelmät eivät ole toimineet . Asiantuntijamme ovat täällä teitä varten ”, Tommi sanoo ja kehottaa ottamaan yhteyttä Labkoteciin kaikissa mittaustekniikkaan liittyvissä asioissa . n
Lisätietoja : www . labkotec . fi
50 enertec 1 / 2017