enertec 1/2017 - Page 49

HIILIVETYKAMERA PALJASTAA KAASUVUOTOJA TEKSTI: PETJA PARTANEN PETROKEMIAN TEOLLISUUDEN ja biovoimalaitosten kunnonvalvonta tehostuu hiilivetykameran avulla. ”Uusi kamera tuo esiin silmille näkymättömät kaasuvuodot laipoista, putkistoista, painelaitteista ja kokonaisista laitoskokonaisuuksista”, Inspectan toimialapäällikkö Jorma Huttunen kertoo. Infrapunakamera, joka on tarkoitettu kaasuvuotojen havainnointiin, ei ulkonäöltään juuri poikkea tavallisesta videokamerasta. Kuvaustekniikka taas paljolti muistuttaa lämpövuotojen etsimisessä käytetyn infrapunakameran tekniikkaa. ”Suurin ero on kaasukameran jäähdytetty detektori”, Huttunen toteaa. Kameran erittäin herkkä kuvailmaisin on jäähdytetty –200 °C:n lämpötilaan. Ilmaisimella saadaan LCD-näytölle videokuvaa, joka paljastaa 20 eri hiilivedyn ja haihtuvan orgaanisen yhdisteen (VOC) vuodot. Ruudulla näkyvät muun muassa metaanin, bentseenin ja etanolin synnyttämät pienetkin kaasusuihkut vuotokohteesta. Hiilivetykamera sopii moniin tarkastuksiin esimerkiksi öljynjalostamoilla ja -porauslautoilla sekä voimalaitoksissa. Nykyisin monissa laitoksissa on kiinteitä kaasuilmaisimia, ja lisäksi vuotoja paikannetaan tarkastuskierroksilla ’haistelijalaitteiden’ kanssa. ROTORK CK ROTORK CK on nyt saatavilla myös Suomessa. Täysin tiiviit (IP 68) toimilaitteet sopivat kaikkiin venttiileihin vaarattomissa eli ei Ex-kohteissa, kuten voimalaitoksissa, vesihuollon piirissä ja monissa muissa vaativissa paikoissa. Rotork IP 68 -luokka tarkoittaa sitä, että toimilaitteet ovat testattu 8 m syvyydessä 96 tunnin ajan. Rotork on kehittänyt viimeisintä teknologiaa omaavan CKtoimilaitesarjan venttiiliteollisuuden toiveita kuunnellen, asiakkaitten parhaaksi. CK-tuotesarja on monikierrostoimilaite, joita voidaan vaihteiden avulla käyttää myös pallo- ja läppäventtiileiden kanssa. Toimilaitteiden modulaarinen rakenne mahdollistaa perustoimilaitteen jalostamisen hyvinkin vaativiin väyläratkaisuihin. Ominaisuudet ja hyödyt Rotork on alusta asti pitänyt tärkeänä toimintavarmuutta ja luotettavuutta ja niin on myös CK-malliston kanssa tehty. Rotork CK perustuu toisaalta Rotork IQ-sarjan tekniikkaan, älykäs- ja helppo-ohjaus, öljyvoitelu, turvallinen käsikäyttömahdollisuus ja toisaalta Centork-toimilaitteiden edullisuuteen ja modulaarisiin malliratkaisuihin, mikä mahdollistaa joustavat toimilaitevalinnat. CK soveltuu niin mataliin kuin korkeisiinkin lämpöti- ”Hiilivetykameralla vuotojen etsiminen on aiempaa nopeampaa ja turvallisempaa”, lupaa Huttunen. Esimerkiksi öljynjalostamolla on tuhansia kilometrejä putkistoa sekä lukemattomia laippoja, venttiilejä ja liitoksia. Perinteisillä tarkastusmenetelmillä mittausanturi täytyy viedä kosketusetäisyydelle tarkastuskohteesta. Hiilivetykameralla tarkastus voidaan tehdä etäältä, jolloin tarkastukset nopeutuvat huimasti eikä prosessia tarvitse tarkastuksen ajaksi pysäyttää. Myös tarkastajan työturvallisuus paranee. Inspecta tuo ensimmäisenä Suomessa hiilivetykameran palveluna teollisuuden saataville. Uutta hiilivetykameraa on kesällä 2016 koekäytetty ja esitelty asiakkaille, ja nyt laite on jo tositoimissa. Asiakas saa tarkastuksesta täydellisen raportin, joka sisältää myös kaiken kuvatun videomateriaalin. ”Jo ensimmäinen esittelykäyntimme tuotti tulosta. Kohteesta löytyi bentseenivuoto”, paljastaa Huttunen. n Lisätietoja: www.inspecta.com loihin sekä haastaviin tärinä/värinäpaikkoihin. Ohjausmoduuli voidaan asentaa vaikkapa läheiselle seinälle tai maksimissaan 100 m päähän toimilaitteesta. Asennusasento on tietysti vapaa. Ohjelmointi, tietojenlataus, momentin ja rajojen asettaminen on helppoa ja vaivatonta. Asematiedon jatkuva indikointi ei häviä, vaikka tulisi sähkökatkos. Toimilaitteet soveltuvat kaiken tyyppisille venttiileille, maksimi momenttiarvojen ollessa 10 800 Nm monikierros- ja 205 600 Nm ¼-kierrosventtiileille. Fluidcontrol Oy ja FC-Asennus Oy mahdollistavat nopeat asennukset, käyttöönotot ja tarvittavat huollot ja tarkistukset, kun niitä tarvitaan. Asennus- ja huoltotoimintaa nopeuttavat ”plug & socket” eli niin sanotun ”hanskan” käyttäminen kytkennöissä. n Lisätietoja: fluidcontrol@fluidcontrol.fi 1 / 2017 enertec 49