enertec 1/2017 - Page 44

PYHÄJOELLA VALMISTAUDUTAAN TULEVAAN ALKUPERÄINEN TEKSTI: TIINA RYTKY KUVA: KUULU OY/VILLE POHJOLA Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennetaan lämpöteholtaan 3 220 megawatin ja sähköteholtaan noin 1 200 megawatin ydinvoimalaitosyksikkö ja sen toimintaan tarvittavat muut ydinlaitokset. Ydinvoimala valmistuu vuonna 2024. Kun Hanhikivi 1 -hankkeelle myönnetään rakentamislupa arviolta vuonna 2018, voidaan ryhtyä rakentamaan Suomeen uutta ydinvoimalaitosta. Sitä ennen on kuitenkin paljon valmistelevia töitä tehtävänä. TÄLLÄ HETKELLÄ käynnissä olevat työt pitävät sisällään erilaista maanrakennustyötä kuten tieyhteyksien jatkamista sekä kunnallistekniikan rakentamista alueelle. Lisäksi ensimmäisen rakennuksen, eli koulutusrakennuksen työt ovat loppusuoralla ja rakennus otetaan käyttöön lähiaikoina. Hanhikiven niemellä tehtävistä töistä osa on Fennovoiman vastuulla, mutta valtaosa kuuluu laitostoimittaja RAOS Project Oy:lle. Fennovoiman vastuulla on infrarakentaminen sekä erilaisten tukirakennusten toteutus. RAOS Projectin pääurakoitsijana Pyhäjoella toimii Titan-2, joka vastaa laitostoimittajan alueella tehtävistä töistä. Aliurakoita suomalaisille yrityksille Pääurakoitsija Titan-2 ei urakoi itse alueella, vaan yhtiö on sol- 44 enertec 1/ 2017