enertec 1/2017 - Page 4

TOIMITUKSELTA 1/2017 KOMISSION UUDET ENERGIANUOTIT EU näytti marraskuussa ilahduttavan vihreää valoa bioenergialle. Komissio esittää kiristystä EU-maiden aiemmin sopimaan energiatehokkuustavoitteeseen (27%). Uusi rima halutaan asettaa 30 prosenttiin ja tavoitteesta tehdään sitova. Komission ehdotus hienosäätää EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jonka avulla Eurooppa toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita vuodelle 2030. Komissio haluaa jatkoa nykykäytännölle, jonka mukaan jäsenmaan tulee saavuttaa 1,5 % vuosittainen energiansäästö loppuenergian myynnissä. Velvoite ei ota huomioon lähtötasojen tai säästömahdollisuuksien eroja eri maissa. Velvoitteen toteuttamisessa saa – ilmeisesti – jatkossakin käyttää menestyksekkäiksi osoittautuneita yritysten vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia, joiden jatkumisesta on Suomessa juuri sovittu vuoteen 2025 saakka. Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä komissio tuunaa esittämällä mm. velvoitetta varustaa uudet rakennukset sähköautojen latauspisteillä, mikä taas kannustaa sähköautoilun lisäämiseen. Suomessa komission uudet rätingit on otettu vastaan varsin positiivisin mielin. Esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto katsoo, että energia- ja ilmastopolitiikkaa tulee kehittää johdonmukaisena kokonaisuutena ja tässä komissio on onnistunut. EK:n mukaan komission esitykset tukevat myös Suomen elinkeinoelämän tavoitteita bioenergian kestävyyden, biopolttoaineiden edistämisen sekä sähkömarkkinoiden kehittämisen suhteen. Suomen kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä on bioenergian kestävyyspolitiikan määrittely. EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström kiittelee komissiota siitä, että jäsenmaiden olemassa olevat metsänhoidon käytännöt on tarkoitus ottaa huomioon kestävyystarkastelussa. Suomelle tämä tarkoittaa, että nykyiset metsänhoidon kestävyyttä osoittavat käytäntömme riittäisivät täyttämään bioenergian puuraaka-aineen kestävyysvaatimukset ainakin mahdollisen lakipäivityksen jälkeen. Ohlström huomauttaa, että Suomen huoleksi jää kuitenkin edelleen kesällä esitetty ns. LULUCFasetusehdotus, joka koskee maankäytön ilmastovaikutuksia. Sen ongelmana on hiilinielujen laskentasäännöt, jotka syrjivät maamme aktiivista ja kestävää metsänhoitoa. Liikennepolttoaineisiin tulee komission esityksen mukaan sisällyttää bioainesta kaikissa jäsenmaissa vuoden 2020 jälkeenkin, mikä toki on elinkeinoelämän tavoitteiden mukaista. EK:ssa kuitenkin harmitellaan, että EU:n tavoitetaso on erittäin vaatimaton verrattuna Suomen hallituksen juuri asettamaan biopolttoaineiden 30 prosentin jakeluvelvoitteeseen. Kun komissio kesällä määritti jäsenmaille tavoitteet koskien liikennettä (ja muita päästökaupan ulkopuolisia sektoreita), Suomen päästövähennystavoite oli 39 prosenttia, muiden jäsenmaiden tason vaihdellessa välillä 0-40 prosenttia. Nyt siis historia on toistamassa itseään ja myös biopolttoainelinjauksissa on syntymässä isot erot maiden välille. Energiateollisuus ry arvioi, että komission tuoreet esitykset antavat mahdollisuuden siirtyä kohti markkinaehtoisempaa energiajärjestelmää. Energiateollisuuden mukaan tavoite fossiilisten energialähteiden tukien alasajosta on erinomainen ja tukee aidosti kilpailtuun energiamarkkinaan siirtymistä. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä katsoo, että esitetty ohjauskehikko on hyvä alusta, vaikkakin laajassa paketissa riittää aihioita, jotka pitää hioa pari piirua paremmiksi. Leskelän mukaan Suomen ja Pohjoismaiden edelläkävijyys energiamarkkinoiden, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parissa ovat mallina muulle Euroopalle. Kaikki hyötyvät, jos muut maat kirivät Pohjoismaita kohti kehityksessään. Ei ole mikään salaisuus, että nykyinen EU-ohjauskehikko ja sen taustalla olevat 2020-tavoitteet ovat johtaneet energia-alan sangen sekavaan tilaan. Markkinat eivät ole päässeet tuottamaan yhteiskunnalle sitä toivottua energiamuutosta, mutta virheistä voi aina oppia. JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila ILMOITUSMYYNTI Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com Robert Jaakkola robert.jaakkola@publico.com TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Vappu Virtanen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Jari Peltoranta TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@jaicom.com KANNEN KUVA Tampereen Sähkölaitos Oy PAINO PunaMusta Oy PETRI CHARPENTIER PÄÄTOIMITTAJA www.enertec.fi 4 enertec 1/ 2017