enertec 1/2017 - Page 13

Bruks AB:n laitteiden virallinen maahantuoja Esimerkkitoimitus, vastaanotto Gobi Gas, Ruotsi 2016 Esimerkkiprojekti Gobi Gas sisälsi vastaanottotaskun, materiaalin siirto-, seulonta- ja murskausjärjestelmän, siilon purkuruuveilla, Tubulator-kuljetinjärjestelmän, täydellisen ohjaus- ja palonsammutusjärjestelmän sekä sähköasennukset. Kysy tarjous projektiinne! Joakim Lund – Kalle Tuominiemi – Niko Havu www.sawcenter.fi – www.bruks.com – info@sawcenter.fi - +358 (0) 207 590 990 ”Epäselvä tilanne johtaa myös herkästi siihen, että investoinnit pistetään jäihin.” Pitkäjänteisyyttä, ei pikavoittoja Hiilinielujen laskentatavat ovat olleet piikkinä suomalaisten lihassa aikaisemminkin. Jo Durbanin ilmastokokouksessa vuonna 2011 nikkaroitiin kasaan malli, joka rokottaa metsäpinta-alan pienenemisestä – ja maa ei pysty kompensoimaan tilannetta suurella hiilinielulla (kuten Suomi oli tehnyt). Suomi sai tuolloin hyvityksenä EU:lta ilmaisia päästöoikeuksia, mutta nyt tämä hyvitys uhkaa sulaa alta pois. Bioenergia ry:n kanta on, että kestävä metsänhoito ja siihen liittyvä bioenergian käyttö voivat olla Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteen mukaisia. Keskeistä tavoitteen kannalta on metsien ja maaperän hiilivarastojen pitkäjänteinen kasvattaminen, eivät vuosittaisessa muutoksessa (eli hiilinielussa) tapahtuvat vaihtelut. Yhdistyksen mukaan vertailutasojen määrittelyn tulisi tapahtua lähtökohtaisesti kansallisesti ja sen tulisi ottaa täysimääräisesti huomioon kansalliset olosuhteet ja niiden muutokset sekä muutoksiin tähtäävät strategiat. Samalla vertailutasojen tulisi kuitenkin varmistaa kannustimet metsien hiilivarastojen kasvattamiseen. Kiitosta komissiolle Sen Jussi Laitinen kuitenkin myöntää, että ihan viimeaikaiset EU-kuulumiset ovat olleet varsin positiiviset. Marraskuussa Euroopan komissio esitteli pitkään odotetun ehdotuksensa bioenergian kestävyyden varmistamisesta osana EU:n ns. talvipakettia. Kiinteän biomassan ja biokaasun kestävyyttä säädellään päivitetyssä uusiutuvan energian direktiivissä (RED2), johon jo aiemmin ovat sisältyneet kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille ja bionesteille. Komission esitys loisi kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille metsäbiomassasta tuotetuille polttoaineille melko yhtenäiset kestävyyskriteerit ja menettelyn niiden todentamiselle. Esitys ei toisi esteitä eri biomassajakeiden energiakäytölle – ja esimerkiksi liikenteen edistyneet biopolttoaineet saisivat esityksestä lisäkannustetta koko EU:n alueella. 1 / 2017 enertec 13