enertec 1/2016 - Page 56

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TEKNOLOGIATEOLLISUUS JA LUT YHDESSÄ EDISTÄMÄÄN KIERTOTALOUTTA Teknologiateollisuus lahjoitti vastikään 1,5 miljoonaa euroa Lappeenrannan tekniselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT). Lahjoitusta juhlistavassa tilaisuudessa Teknologiateollisuus ja LUT kertoivat yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi. Tähän tähtää uusi teknologiayrityksille suunnattu kiertotalouden kasvualusta. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N lahjoituksen taustalla on halu panostaa Suomen tulevaisuuteen ja uudistumiseen. LUT saa käyttää 1,5 miljoonan lahjoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. ”Toivomme, että tuki auttaisi yliopistoja profiloitumisessa ja oman erikoistumisalueensa kehittämisessä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston uuden strategian kärkinä ovat kiertotalous ja kestävä liiketoiminta. Näihin liittyvä osaaminen on keskeinen menestystekijä teknologia-aloille”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoi. on toiminut tällä periaatteella parisen vuotta. Mukana on nyt jo lähes kaksi sataa toimijaa”, Juvonen kuvasi. Esimerkkinä jo käynnistyneestä kiertotalouden hankkeesta Juvonen nosti elektroniikkaromun kierrätykseen erikoistuneen demolaitoksen, jota useat teknologiayritykset ovat mukana suunnittelemassa. Demolaitos-hankkeessa kehitetään uudenlaisia malleja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätykseen sekä yhdistetään teknologia- ja prosessiosaamista romun käsittelyyn. Tavoitteena on myös uudelleenkäytön (reuse, remanufacture) osuuden lisääminen kierrätykseen tulevien laitteiden osalta. LUT:ssa on käynnissä useita kiertotalouteen liittyviä tutkimushankkeita. Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö esitteli lisäksi Endev Oy:tä, LUT:n spin-off–yritystä, joka on keskittynyt ekologisesti kestävän puhdistamolietteen käsittelyteknologiaan. n Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi, www.lut.fi KUVA: TEEMU LEINONEN / LUT ”Lahjoitus on hieno tunnustus siitä, että teemme oikeita asioita”, rehtori Anneli Pauli iloitsi. ”Haluamme olla kumppaniemme kanssa luomassa kiertotaloudesta ja resurssiviisaudesta uutta liiketoimintaa.” Kiertotaloudessa jäte otetaan hyötykäyttöön Teknologiateollisuuden uuden kiertotalouden alustan tavoitteena on tuoda yhteen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita sekä käynnistää konkreettisia, markkinalähtöisiä kiertotalouden hankkeita. ”Kiertotaloutta tarvitaan, jotta maapallon resurssit riittäisivät. Liiketoiminnan on oltava kestävää ja myös kannattavaa. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset tuovat kiertotalouden hankkeisiin markkinalähtöisyyden”, Teknologiateollisuuden kehitysjohtaja Laura Juvonen kertoi. ”Teknologiateollisuus haluaa ottaa tässä katalysaattorin ja törmäyttäjän roolin. Teollisen internetin kasvualustamme FIIF Jorma Turunen kertoi LUT:n Trailblazer-tilaisuudessa Teknologiateollisuuden lahjoituksesta. 54 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 54 15/01/16 15:59