enertec 1/2016 - Page 55

PELLETTILÄMMITYS ON VAKAALLA KASVU-URALLA Suurempien kohteiden pellettikäyttö on voimakkaassa kasvussa, kun uusia lämpölaitoksia otetaan käyttöön fossiilisen polttoaineen korvaamiseen. Useat suunnitelmat ovat vielä odottamassa ja niiden toteutumista vauhdittaa raskaan polttoöljyn kiristyvät päästövaatimukset. SUOMESSA PELLETIN käyttö on kasvanut tasaisesti. Pelletti- uusissa taloissa on pellettitakka kytkettynä vesivaraajaan, jol- tehtaiden tuotanto suhteessa kapasiteettiin on korkealla tasolla loin siihen voi liittää muitakin lämmönlähteitä, kuten aurinko- ja Z