enertec 1/2016 - Page 54

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. JÄTTEESTÄ PIENIN PÄÄSTÖIN EDULLISTA ENERGIAA Vantaan jätevoimalan ensimmäinen käyttövuosi on ollut menestys. Tuotantoennusteet on ylitetty, kun taas päästörajat ovat alittuneet kirkkaasti. lopulta meneekin, koska metallit erotellaan tuhkan joukosta. Puhdasta tuotantoa Alkuvaiheen suurimpia saavutuksia on se, että jätteenpoltossa syntyvien haitallisten aineiden päästöt on saatu painettua todella alhaiselle tasolle. ”Päästöt ovat jääneet yhteen kymmenesosaan, parhaimmillaan yhteen sadasosaan sallituista määristä”, Patomeri myhäilee. Mm. rikkidioksidin päästöt ovat olleet noin 10 prosenttia päästöraja-arvosta, hiukkasten noin 3 prosenttia, dioksiinien ja furaanien alle 2 prosenttia ja raskasmetallien päästöt noin 5 prosenttia päästöraja-arvosta. Ainoastaan typen oksidien osalta on hätyytelty raja-arvoja; päästöt ovat olleet vajaat 90 VANTAAN ENERGIAN käyttöpäällikkö Kalle Patomeri tar- prosenttia sallituista. Typpipäästötkin vähenevät, kun poistojär- kastelee jätevoimalan alkutaivalta tyytyväisin mielin. jestelmän ohjaukseen ja automaatioon tehdään parannuksia. ”Takana on tyypillisen työntäyteinen uuden voimalaitosyk- Hajuhaitoista ei ole tarvinnut kärsiä sen paremmin voima- sikön ensimmäinen vuosi, Patomeri summaa. Lastentaudeilta lan ulko- kuin sisäpuolellakaan. Polttoprosessiin tarvittava ilma ei ole kokonaan vältytty, mutta hoitokeinotkin ovat tehonneet imetään haisevista tiloista, ja haju kirjaimellisesti palaa pois nopeasti.” yli tuhannen asteen kuumuudessa. Kaiken huipuksi voimala Pääosin kyse on ollut teknisistä pikkuvioista, jotka on kor- puhdistaa lähiympäristönkin ilmaa pölystä ja pienhiukkasista. jattu takuutyönä. Jätekattilassa ilmenneen suunnitteluvirheen korjaaminen vaati isompaa remonttia, mutta nyt sekin on hoidettu. ”Tuotannon keskeytyksiä on ollut yhteensä parikymmentä Ilmastonmuutoksen hillintää Jätevoimalalla on keskeinen rooli, kun Vantaan Energia täh- päivää. Siitä huolimatta tuotantoennusteet on ylitetty, varsinkin tää tuotannossaan mahdollisimman pieniin kasvihuonekaasu- kaukolämmön osalta”, käyttöpäällikkö kiittelee. päästöihin. Voimalan käyttöönoton myötä Vantaan tuotannon Jätevoimala vihittiin käyttöön viime vuoden syyskuussa. hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet noin 25 prosenttia. Jätteen Lämpöä on tuotettu 834 gigawattituntia (lokakuu 2014 - syys- hyödyntämisellä on korvattu kivihiilen ja maakaasun polttoa. kuu 2015). Lämpöenergian hintaa on voitu laskea noin kym- Fossiilisiin tuontipolttoaineisiin verrattuna sekajätettä voidaan menen prosenttia jätevoimalan ansiosta. pitää kotimaisena polttoaineena. Lajittelussa parannettavaa Polttoaineesta ei pulaa Jätettä poltettiin ensimmäisenä käyttövuonna 335 tuhatta ton- Voimalaan tuodaan jätettä pääkaupunkiseudulta ja läntiseltä nia suunnitellun 320 tuhannen tonnin sijasta. Arviolta 85 pro- Uudeltamaalta parisataa kuorma-autollista päivässä. Polttoai- senttia jätteestä tulee kotitalouksilta. Tarkoituksena on polttaa neen loppumisesta ei ole pelkoa kierrätyksen tehostumisesta vain kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä, joka muuten huolimatta. päätyisi kaatopaikalle. Näppituntuma kuitenkin on, että voi- ”Muuttovoitto pitää huolen siitä, että kotitalousjätteen malaan tuotavasta jätteestä yli 10 prosenttia olisi kierrätettä- kokonaismäärä kasvaa, vaikka yhtä ihmistä kohden sitä syn- vissä. tyisikin entistä vähemmän”, Kalle Patomeri selventää. ”Jätteiden lajittelussa on vielä parantamisen varaa”, Patomeri myöntää. Polttojätteen sekaan on eksynyt kattopeltejä, kylpyam- Lähivuosina polttoaineesta on luvassa jopa ylitarjontaa, kun Vantaalle tuodaan jätettä Turun seudulta saakka. Vantaan Energian tavoite nousta maan johtavaksi jäte- meita, rullakoita ja auton konepeltejä. Seurauksena on ollut energian hyödyntäjäksi vuonna 2016 on toteutumassa hyvää kuljetinlaitteiden pysähdyksiä ja vaurioitumisia. Kierrätykseen vauhtia. n kuuluvaa metalliromua on löytynyt yllättävän paljon, yhteensä satojen tuhansien eurojen arvosta. Uudelleenkäyttöön se Lisätietoja: www.vantaanenergia.fi 52 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 52 15/01/16 15:59