enertec 1/2016 - Page 48

”Jos jotain sattuu, niin vika rajoittuu paljon pienemmälle siitä, minkälaisia johtoja ja kaapeleita se käyttää missäkin alueelle kuin siinä tapauksessa, että kyseessä olisi keskijänni- kohteissa. Me olemme olleet kilovoltin verkkoihin kuitenkin teverkko”, Matikainen huomauttaa. hyvin tyytyväisiä.” Tunnettuus jo hyvä jen rakentaminen ole nykyään kiinni. Ainakaan materiaalien saatavuudesta ei kilovoltin verkkoTällä hetkellä noin kolmasosalla maamme jakeluyhtiöistä on ”Tukkureilla on tarjolla nykyään hyvin niin johtoja, kaape- käytössä yhden kilovoltin verkkoa. Yhtiöt ovat tyypillisimmin leita, muuntamoja kuin esimerkiksi katkaisijoitakin”, Matikai- Järvi-Suomen Energia Oy:n kaltaisia haja-asutusalueiden jake- nen huomauttaa. n luyhtiöitä. ”Jos kilovoltin verkkojen määrää kartoitetaan vaikkapa muuntamoiden perusteella, niin koko maassa on käytössä 1359 kilovoltin muuntamoa. Näistä meidän verkossamme on TASASÄHKÖÄ 940, eli noin 70 prosenttia”, Matikainen laskee. Hän arvioi, että yhden kilovoltin verkko ja sen tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan nykyään jo melko hyvin. Mutta lukujenkin perusteella voidaan päätellä, että kilovoltin verkolle voisi olla vielä paljon potentiaalisia käyttökohteita. ”Jokainen verkkoyhtiö tekee itse strategiset linjauksensa PIENJÄNNITEVERKKOON? Järvi-Suomen Energia Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkivat tällä hetkellä yhdessä tasasähkön siirtoa pienjänniteverkossa. ”Ideana on, että tasasähköllä pienjännitekaapeleissa pystytään kuljettamaan suurempia tehoja kuin pienjännitevaihtovirralla. Tasajännitteen potentiaaliero voi liikkua välillä -1500 V + 1500 V. Ennen asiakkaalle menoa tasasähkö muunnetaan sitten takaisin vaihtosähköksi”, Järvi-Suomen Energia Oy:n verkostopäällikkö Mika Matikainen kertoo. ”Tärkeää on myös, että tasasähköpienjännitettä käyttämällä sähkön laatu on asiakkaalla täysin priimaa.” Järvi-Suomen Energia Oy testaa tällä hetkellä järjestelmää Suomenniemellä pilottikohteessa. Sen muuntopiirin takana on neljä asiakasta. ”Kokeilu on herättänyt paljon huomiota. Järjestelmään on käynyt tutustumassa väkeä ulko- 匀쐀䠀䬀혀吀䔀䰀䔀嘀䄀䰀伀䄀嘀ⴀ㄀㘀㨀  伀匀䄀匀吀伀 䌀ⴀ㄀ ㄀ maita myöten”, Matikainen huomauttaa. Mikäli kaikki sujuu optimaalisesti, niin missä parhaimmassa tapauksessa olemme viidentoista vuoden päästä? Kulkeeko silloin pienjänniteverkoissa tasasähköä yhtä paljon kuin tällä hetkellä vaihtovirtaa? ”No, ei ehkä. Tasasähkön osalta olemme vasta matkan alussa. Kestää pakosta jonkin aikaa, ennen kuin tekniikka yleistyy”, Mika Matikainen pohtii. n 46 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 46 15/01/16 15:59