enertec 1/2016 - Page 43

(huippu- vai normaalikysyntä), sopimusrakenne sekä sääntely. Esimerkiksi Espanjassa on rajoitettu sitä, kuinka paljon päästöluvan hinta saa nostaa tukkusähkön hintaa. Sulamaa ja Forsström arvioivat, että päästöoikeuksien voimakas hinnannousu suunnilleen tuplaisi kivihiilellä ja turpeella tuotetun sähkön tuotantokustannukset Suomessa. Myös sähkön tuottaminen maakaasulla ja öljyllä kallistuisi, mutta vähemmän. Puuenergian hintaan asia ei vaikuttaisi. VATT:n selvityksessä vuodelta 2006 on analysoitu päästöluvan hinnan vaikutusta Suomen tukkusähkömarkkinahintaan. Selvityksen mukaan noin 75 – 95 prosenttia päästöluvan hinnoista vuosina 2005–2006 heijastui Suomen aluehintaan. Korrelaatioon vaikutti merkittävästi sähkön kysynnän taso. Päästöluvan hinta vaikuttaa voimakkaasti sähkön hintaan erityisesti huippukysynnän aikana, jolloin käytetään tyypillisesti hiililauhdetta. Ylijäämä pudottaa päästöoikeushintoja Nykyisellään verrattain korkea kaasun hinta yhdistyneenä alhaiseen päästöoikeuden hintaan tekee hiilestä huomattavasti kaasua halvemman vaihtoehdon sähköntuotannon pol