enertec 1/2016 - Page 40

KUVA: JANNE SUHONEN / VALTIONEUVOSTO Pekka Sulamaan ja Juha Forsströmin raportti ’Selvitys päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan’ julkaistiin kesäkuussa 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa. Kuvassa Valtioneuvoston linna Helsingissä. EUROOPAN UNIONIN jäsenmaat ja Euroopan parlamentti keuksien kokonaismäärä on ennalta määritellyn vaihteluvälin pääsivät toukokuussa 2015 alustavaan yhteisymmärrykseen ulkopuolella, varantoon joko siirretään päästöoikeuksia mark- yksityiskohdista ja aikataulusta, jotka koskevat päästökaupan kinoilta tai vaihtoehtoisesti varannosta siirretään päästöoi- toiminnan vahvistamiseksi kehitettyä markkinavakausvarantoa keuksia takaisin markkinoille eli päästöoikeushuutokauppaan. (MVV). Se sovittiin otettavaksi käyttöön vuoden 2019 alusta. Ennalta määritelty oikeuksien kokonaismäärä on 400 miljoo- Jakamatta jääneet päästöoikeudet sekä myöhemmin huuto- nan ja 833 miljoonan päästöoikeuden välillä. kaupattavaksi siirretyt päästöoikeudet (backloading) päätettiin sijoittaa vakausvarantoon. Näin pyrit