enertec 1/2016 - Page 4

TOIMITUKSELTA 1/2016 AURINKOLASIT SILMILLÄ Kansainvälinen energiajärjestö IEA totesi jo vuonna 2014, että aurinkoenergia voisi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin arvioitiin, että aurinkoenergialla voitaisiin tuottaa 27 prosenttia maailman sähköntarpeesta vuoteen 2050 mennessä. Takana oli kehitys, jonka aikana aurinkoenergian tuotantokapasiteetti oli kasvanut vuo- JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com desta 2010 lähtien enemmän kuin neljän edellisen vuosikymmenen aikana. Tätä taustaa vasten onkin pieni yllätys, että aurinkoenergian merkitys saattaa olla arvioitu täysin metsään: nimittäin pahasti alakanttiin. Aurinkoenergian lisäksi myös tuulivoiman potentiaalia on vähätelty turhaan – tai näin ainakin tuore tutkimus väittää. PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier Lappeenrannan yliopiston (LUT) tutkijat ja saksalainen uusiutuvan energian järjestö Energy Watch Group ovat nousseet barrikadeille ja kyseenalaistaneet IEA:n laskelmat uusiutuvista ener- TUOTEPÄÄLLIKKÖ giamuodoista. Tutkijatiimin mukaan IEA:n raportit vuodesta 1994 vuoteen 2014 ovat julkaisseet Vesa Laurila harhaanjohtavia ennusteita aurinko- ja tuulivoimasta. Tutkijoiden mukaan aurinko- ja tuulivoimalle ei lasketa juuri mitään kasvua, vaikka viime vuosina tuotanto on kasvanut eksponentiaalisesti. IEA:n lukujen tulisi kuitenkin heijastaa reaali- ILMOITUSMYYNTI tilannetta, sillä organisaation ennusteet vaikuttavat tuntuvasti maailman maiden energiapoliitti- Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com siin päätöksiin. IEA:n laskelmien mukaan uusiutuvat energiat tuottavat energiantarpeesta 14 prosenttia vuonna 2030. LUT ja Energy Watch kuitenkin huomauttavat viimeisimpien kasvulukujen ja niihin perustuvien ennusteiden osoittavan, että uusiutuvien tuotanto olisi tuolloin lähempänä 60 TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI prosenttia. Vappu Virtanen LUT:n aurinkotalouden professori Christian Breyer pitää ongelmallisena, että markkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, mutta IEA olettaa, etteivät markkinat kasva. IEA:n mukaan se määrä mitä uusiutuvaa energiaa on lisätty viime vuonna, lisätään vasta seuraavien kahden vuo- GRAPHIC DESIGN sikymmenen aikana, professori ihmettelee energiajärjestön logiikkaa. Jan Tilles Tutkijatiimin lähdeaineistona oli IEA:n joka vuosi ilmestyvä World Energy Outlook -raportti, joka on energia-alan vuosittainen pääjulkaisu. Raporttien analysointi vuosilta 1994–2014 osoitti, että IEA:n ennusteet ovat menneet pahasti metsään. Esimerkiksi IEA:n vuonna 2010 tekemät ennusteet aurinkosähköntuotannosta vuodelle 2024 saavutettiin jo vuoden 2015 alussa. Vastaavasti aurinkoenergiajärjestö Solar International on arvioinut, että aurinkoenergian asentaminen jatkuu vahvana ja vuonna 2015 saavutetaan jo lähes 50 GW:n raja asennetussa TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Matti Välimäki kapasiteetissa. Vuonna 2016 painellaan jo tuon rajan yli. Vuoteen 2020 mennessä aurinkoenergiaa on asennettu 70-90 GW, järjestö ennustaa. Aurinkoenergian käytön kasvusta vastaavat pääasiallisesti Kiina, Japani ja Yhdysvallat – ja myös Intian markkinoiden kasvu alkaa painaa vaa’assa. Esimerkiksi Fortum on mukana Intian aurinkoenergiamarkkinoilla, jossa on julkistettu satojen megawattien aurinkovoimaloita jatkuvalla syötöllä. TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi Toistaiseksi aurinkoenergia on pitkälti ollut Kiinan näytöstä: kiinalaisten tehtaiden valmistamat halvat aurinkopaneelit ovat mullistaneet markkinat niin perusteellisesti, että esimerkiksi KANNEN KUVA kolme saksalaista paneelivalmistajaa on joutunut laittamaan lapun luukulle. Str / Lehtikuva Kiina miettii parhaillaan, pitäisikö panokset tuplata: voisiko aurinkoenergian tavoitteen nostaa 100 gigawatista 200 gigawattiin viiden vuoden päästä? – Kävi miten kävi, kehitys on hurjaa: Lappeenrannan yliopistossa on laskettu, että Kiinalle tulee kannattavaksi siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan 5-10 vuoden sisällä. PETRI CHARPENTIER PÄÄTOIMITTAJA PAINO PunaMusta Oy www.enertec.fi Aikakauslehtien Liiton jäsen 2 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 2 15/01/16 15:58