enertec 1/2016 - Page 38

PÄÄSTÖKAUPAN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT SÄHKÖN TUOTANTOON JA HINTAAN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: HELEN OY Euroopan päästömarkkinoita haittaa nykyisin päästöoikeuksien ylijäämä, joka vuonna 2013 oli noin 2 miljardia oikeutta. Päästöoikeuden alhainen hinta ei ohjaa talouksia käyttämään vähäpäästöisempää teknologiaa. Tilannetta pyritään korvaamaan markkinavakausvarannolla (MVV), joka otetaan käyttöön 1.1.2019. 36 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 36 15/01/16 15:59