enertec 1/2016 - Page 33

PIENET LÄMPÖLAITOKSET TARVITSEVAT UUTTA PUHDISTUSTEKNIIKKAA TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: TEEMU TERVO / VAPO 1-50 megawatin lämpölaitoksien päästörajat tiukentuvat. Lämpölaitokset joutuvat päivittämään tekniikkaansa, mutta kustannustehokkaita ratkaisuja ei ole vielä saatavilla. Tilannetta helpottaa kuitenkin pitkä siirtymäaika. 1-5 MEGAWATIN lämpölaitosten savukaasujen hiukkas- ”Näen tämän kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuutena päästöraja on tällä hetkellä 300 mg / normikuutio. Uudessa, alan teollisuudelle. Nyt pienempiin laitoksiin tarvitaan uusia viimeistelyä vailla valmiina olevassa MCP-direktiivissä päästö- kustannustehokkaita ratkaisuja; kysyntää on runsaasti.” rajaksi määritellään 50 mg /normikuutio. Latvakangas uskoo, että suhteellisen pitkän siirtymäajan Kokoluokassa 5-10 megawattia päästöraja on ollut 150 mg / normikuutio. Myös se laskee 50 milligrammaan. Yli 20 kuluessa pystytään luomaan pienille lämpölaitoksille kustannustehokasta uutta tekniikkaa. MW lämpölaitoksissa 50 mg päästöraja laskee 30 milligramMultisykloneita, sähkösuodattimia, maan/Nm3. 1-5 megawatin laitosten uudet päästörajat tulevat voimaan Kokoluokassa 5-50 MW määräykset koskevat jo toiminnassa olevia laitoksia 1.1.2025 lähtien. Biomassaa käyttävien laitosten on kuitenkin mahdollisuus saada tästä joustoa 2030 saakka. Uusia laitoksia määräykset sitovat jo 20.12.2018 lähtien. letkusuodattimia vai kenties savukaasupesureita? jo toiminnassa oleville laitoksille vuoden 2030 alussa. ” Tällä hetkellä pienissä, etenkin 1-5 megawatin lämpölaitoksissa yleisin suodatintekniikka on multisyklonisuo- Näen tämän kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuutena alan teollisuudelle. datus. Sillä ei päästä uusiin raja-arvoihin. Haja-asutusalueilla saattaa olla myös pieniä lämpölaitoksia, joissa ei ole vaadittu mitään suodatintekniikkaa. ”Tarvittaviin suodatustehoihin päästäisiin esimerkiksi sähkösuodattimilla tai letkusuo- Mahdollisuus teollisuudelle dattimilla, mutta ne moninkertaistaisivat lai- Vapo Oy:n lämmön ja sähkön tuotantojohtaja toksen savukaasupuhdistuksen kustannukset. Jouko Latvakangas luonnehtii direktiivien tiukennuksia merkittäviksi. Ne koskevat Suomessa suurta joukkoa lämpölaitoksia. Ne olisivat lähes puolet pienen laitoksen hinnasta.” Latvakangas huomauttaa, että keskikokoisissa lämpölai- 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 31  enertec 31 15/01/16 15:59