enertec 1/2016 - Page 31

Energiatoimialan korkein johto kokoontuu jälleen – kutsumme sinut mukaan! POWER DAY E N E RG I ATO I M I A L A N TA LO U S FO R U M Torstaina 17.3.2016. Ravintola Sipulin kongressitiloissa Helsingissä. Asiantuntija- sekä casepuheenvuorojen teemana tänä vuonna muun muassa ylivertaisen asiakaspalvelun teesit, palvelutason mitattavuus sekä tulosten hyödyntäminen. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu osoitteessa: www.intrum.fi/tapahtuma enertec 1-2016.indd 29 www.intrum.fi 15/01/16 15:58