enertec 1/2016 - Page 28

KUVA: FORTUM ” ­”Suomessa keskimääräinen auringonsäteilyn vuosikertymä on hyvin tiedossa. Maanpintamittauksia on saatavilla rajoitettu määrä, joten mit- heikompi kuin matalammilla leveysasteilla. Suomen oloissa tar- tauksia voidaan täydentää maantieteellisesti kattavien satelliitti- kempien, napa-alueiden yli kiertävien satelliittien toimivuutta tes- aineistojen avulla. Olemassa olevat kansainväliset aurinkotieto- tattiin Auringonsäteily Helsingin Östersundomissa –projektissa. kannat eivät ole Suomen oloihin ideaalisia koska ne pohjautuvat Positiivisten tulosten lisäksi vahvistettiin meren lisäävä vaikutus geostationäärisiin satelliittimittauksiin, joiden erotuskyky on täällä rannikkoalueen säteilymäärään kesäkuukausina (kuva 2). Kuva 2. Rantaviivan vaikutus auringonsäteilyyn eri kuukausina. Östersundom ensimmäinen piste rannan puolella, +0,25 deg~28 km. Lähde: Ilmatieteen laitos, Auringonsäteily Helsingin Östersundomissa Lindfors, A., Riihelä, A., Aarva, A., Latikka, J., Kotro, J., 2014. Auringonsäteily Helsingin Östersundomissa. https://helda.helsinki.fi/ handle/10138/135830. Ilmatieteen laitos. 26 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 26 15/01/16 15:58