enertec 1/2016 - Page 25

6 14.22 KOHTEESSA MUKANA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KATTAVA JA MONIPUOLINEN BIOPOLTTOAINEIDEN POLTINLAITETOIMITUS VALMETILLE Valmet sai erikoistehtäväkseen toimittaa myös oman poltinratkaisun kaasutuslaitokselle, koska alunperin alihankittavaksi suunniteltu poltinyksikkö osoittautuikin teknisesti liian haastavaksi muille toimittajille. Äänekosken uusi biotuotetehdas on edelläkävijä energiatehokkuudessa, ympäristövaikutuksessa ja myös käytettyjen polttoaineiden suhteen. Tehokkuudesta huolimatta tehtaan omakäyttötarve erilaisille polttoaineille tuotantoprosessien eri vaiheissa on kuitenkin merkittävä. Tavoite onkin kattaa mahdollisimman täydellisesti tehtaan eri polttoprosessit kotimaisella ja biopohjaisella polttoaineella, joista merkittävä osa tulee eri muodoissaan tehtaan prosessien omista sisäisistä kierroista. UUDELLA EUROOPAN suurimmalla biopolttoaine- ja soo- • dakattilalla tarvitaan suuri teho nestemäistä apupolttoainetta mustalipeän lisäksi. Myös biomassan kaasutuslaitos, meesa- noli, Mäntypikiöljy) • Valmet Technologies Oy ja sen sisällä toimiva biotekno- 5 MW kaasuttimen käynnistys- ja tukipoltin mäntypikiöljyllä uuni ja tehtaan yhteyteen rakennettava rikkihappotehdas käyttävät nestemäisiä ja kaasumaisia biopolttoaineita. 15 MW hajukaasupoltin soodakattilassa (CNCG, Meta- • 81 MW meesauunipoltin biomassan kaasutuskaasulla ja mäntypikiöljyllä logiaan ja ympäristöjärjestelmiin keskittynyt yksikkö sai toimitettavakseen kaikki soodakattilan poltinlaitteet. Lisäksi toi- Toimituksen kotimaisuusaste on n. 85 % eli valtaosa työstä mitukseen kuuluu biomassan kaasutuslaitoksen poltin. Valme- ja hankinnoista pysyy Suomessa. Meidän sloganimme onkin: tin kokonaistoimitukseen sisältyy myös biomassan kaasutus- "Quality Hand Made in Tampere Region!" toteaa Matti Kytö, kaasua käyttävä meesauunin poltinlaitteisto. Kaikissa näissä Valmetin poltinjärjestelmien tuotepäällikkö. polttimissa mukaan lukien soodakattilalla oleva hajukaasupol- Valmet on myös tarjonnut rikkihappotehtaan kokonaistoimi- tin käytetään nestemäisenä polttoaineena ympäristöystäväl- tukseen erillispoltinta, jolla rikkipitoiset hajukaasut voidaan hyö- listä, biopohjaista mäntypikiöljyä. Fossiilista polttoainetta ei dyntää rikkihapon valmistuksessa. Tämä poltin kykenee laitok- siis käytetä missään poltinlaitteissa pientä sytytintä lukuun otta- sen täyteen polttotehoon myös pelkästään mäntypikiöljyllä. matta. Valmet on kehittänyt kokonaisvaltaisen poltintuoteperheen biojalostamoiden ja biotuotetehtaiden erilaisten nestemäisten Valmetin poltinlaitetoimitus sisältää: ja kaasumaisten biopolttoaineiden hyödyntämiseksi. Lisäksi • 13 kpl a 15 MW soodakattilan käynnistys- ja tukipoltti- tarjontaan kuuluu Valmetin omat poltinteknologiaratkaisut met mäntypikiöljyllä myös puupölylle, biopyrolyysiöljylle ja kaasutuskaasuille. n 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 23  enertec 23 15/01/16 15:58