enertec 1/2016 - Page 23

KUVA: HANNU VALLAS / SWECO PAIKALLINEN ANDRITZORGANISAATIO SUURESSA ROOLISSA METSÄ GROUPIN UUDESSA BIOTUOTETEHTAASSA ÄÄNEKOSKELLA Havainnekuva syksyllä 2017 valmistuvasta tehtaasta. YVA-selvityksen mukaan uusien biotuotteiden valmistuksen liiketoimintamalli tulee perustumaan kumppanuuksiin. Metsä-Fibren arvion mukaan biotuotetehdaskonsepti tulee rakentumaan vuosien kuluessa sellutehtaan rakentamisen jälkeen. ANDRITZ toimittaa teknologiaa ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle ympäri maailman. Yhtiöllä on erittäin vahvat suunnittelu- ja valmistusperinteet Suomessa, jonne Metsä Group on rakentamassa uuden sukupolven biotuotetehdasta. Jätevesipäästöjen määrät kasvavat Uudella tehtaalla tarvittava jäähdytysvesimäärä on moninkertainen Tehtaan suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena nykyiseen tehtaaseen ja voimalaitokseen verrattuna. Jätevesikuor- on laadukas selluntuotanto ja kaikkien tuotan- mitus maksimitilanteessa kasvaa tehtaan käyttöönoton jälkeen noin non sivuvirtojen: biomateriaalien, bioenergian kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna, joskin tuotettua sellu- ja biokemikaalien hyödyntäminen. Käytännössä tonnia kohti jätevesiä syntyy vähemmän kuin aiemmin. 100 % raaka-aineesta muunnetaan myyntikelpoi- Yksi tiedetty teollisuusonnettomuusriski liittyy mustalipeän kuohahtamiseen startin aikana, jolloin lipeäpäästö vesistöön on mah- siksi tuotteiksi tai energiaksi. ANDRITZ toimittaa tehtaalle laitteita puunkä- dollinen. Vesistöön joutuessaan lipeä aiheuttaisi haitallisia vaikutuk- sittelyyn, kuitulinjalle, haihduttamolle ja valkoli- sia vesieliöstölle. Starttitilanteisiin liittyviin mahdollisiin häiriöihin ja peän tuotantoon. Kuitulinjan havupuukapasitee- päästöön varaudutaan muun muassa jätevedenpuhdistamon varo- tista tulee maailman suurin. Tehtaalle rakenne- altaan avulla. taan myös maailman energiatehokkain, kapasi- Simulointien avulla on todettu, että uuden tehtaan jätevesivaikutukset ovat suurimmillaan Kuhnamon alapuolisesta vesistöstä Kapeenkoskeen asti, mutta vaikutukset voivat ylettyä niinkin kauas teetiltaan Euroopan suurin mustalipeän haihduttamo sekä Euroopan suurin kaustisointilaitos. ANDRITZin tehtaalle toimittama teknologia on kuin Va