enertec 1/2016 - Page 21

” Tarvittava jäähdytysvesimäärä on moninkertainen nykyiseen tehtaaseen ja voimalaitokseen verrattuna. ten kannalta hyvä ja keskeinen. Nykyisen tehtaan elinkaari olisi muutenkin päättynyt 2020-luvun alkupuolella. Nykyiselle tehdasalueelle rakentamista on myös pidetty ympäristövaikutusten kannalta hyvänä vaihtoehtona. Uusiakin biotuotteita – mutta vasta myöhemmin Laitoksen yhteyteen tulevan uusien biotuotteiden tuotantolaitoksen on tarkoitus hyödyntää suuren sellutehtaan kykyä tuottaa hyödykkeitä ja palveluja tehokkaasti jatkojalostamalla sellutehtaan sivuvirtoja. Myös sellutehtaan ylijäämälämpöä on määrä hyödyntää biotuotteiden valmistuksessa. Potentiaalisia uusia biotuotteita ovat ’räätälöidyt’ sellut, ligniinijalosteet, uudet kuitutuotteet, biomuovin raaka-aineet, lannoitteet, prosessikemikaalit, bioöljyt, metanoli, etanoli, biokaasu ja tuotekaasu. Noin puolet sellutehtaan tuotannossa syntyvästä kuoresta kaasutetaan tehtaan polttoaineeksi, loput myydään biopolttoaineena. Suunnitellun kaasutusprosessin suurin polttoaineteho on noin 100 MW, joka vastaa meesauunin maksimikulutusta. KUVA: HANNE MANELIUS / METSÄ GROUP 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 19  enertec 19 15/01/16 15:58