enertec 1/2016 - Page 12

” Suomen hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden laskettuna ovat Euroopan korkeimpia. KUVA: HELEN OY hinnoittamalla päästään laskevalle päästöuralle, esimerkiksi on saanut aurinkoenergia- ja energiatehokkuusmarkkinat hui- panostamalla uuden teknologian kaupallistamiseen. maan vauhtiin. USA haluaa myös eroon tuontiöljystä, joka on vauhdittanut biopolttoaineiden käyttöä liuskeöljyn lisäksi. USA:n ja etenkin Kiinan ilmastojohtajuus on Kiina on tunnetusti kivihiilen suurkäyttäjä. Hiili on ollut ollut merkittävää ja yllättävääkin – miten itse maalle tärkeä talouskasvun vauhdittaja, mutta siitä on tulossa arvioisit tilannetta näiden maiden osalta? rasite, muun muassa vakavien terveyshaittojen vuoksi. Kiina- M laiset itse arvioivat, että hiilen haittavaikutukset pudottavat - USA:n ja Kiinan vahva ote Pariisin ilmastoneuvotteluissa ei vuosittaista talouskasvua 3,5 %-yksikköä, siis yli puolet talous- tullut täysin yllätyksenä. Maiden koko niin päästöjen lähteenä kasvusta! kuin myös innovaatioiden kehittäjänä on merkittävä. Molem- Marraskuussa 2015 Kiina esitteli 13. viisivuotissuunnitel- missa maissa on tehty suuria panostuksia ja paljon taustatyötä mansa, jossa panostetaan valtavasti puhtaaseen energiaan ilmaston hyväksi, joka on usein jäänyt näiden maiden suurten ja teknologiaan: esimerkiksi energiatehokkuuteen kiinnitetään päästöjen varjoon. erityistä huomiota, liikennettä tullaan sähköistämään, päästö- Yhdysvalloissa liuskekaasu, joka on yksi energia-alan suu- M in v kauppa laajennetaan pääosaan maahan… Kiina panostaa rempia yllätyksiä vuosikymmeniin, korvaa vauhdilla kivihiiltä valtavasti innovaatioihin ja tieteeseen, joiden pitäisi tuottaa sähköntuotannossa ja leikkaa USA:n päästöjä. Vaikka liittoval- huipputuotteita. Kiina haluaa eroon ’bulkista’ ja siirtyä kor- tio on ollut pattitilanteessa energiakysymyksissä puolueiden rii- kean arvon tuotteisiin ja luoda maailmanlaajuisia brändejä. telyn vuoksi, ovat osavaltiot edenneet uusiutuvien energialäh- Kiina on nyt maailman johtaja esimerkiksi aurinkoenergiassa, teiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi Kalifornian ilmastolaki tuulivoimassa, luotijunissa ja sähköisessä liikenteessä. Samalla 10 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 10 15/01/16 15:58