enertec 1/2016 - Page 11

” Ilmastosopimuksen tuloksena kilpailu maailmalla kovenee entisestään ja panokset kasvavat. kompiosaisista maista. Ilman tällaista ilmastosolidaarisuutta Pariisin ilmastosopimus on vain tyhjiä sanoja. Pariisin ilmastosopimuksen tuloksena kilpailu maailmalla kovenee entisestään ja panokset kasvavat. Edessä on valtava globaali energiavallankumous. Suomen kannalta keskeinen kysymys on se, miten olemme siinä mukana ja miten käännämme sen eduksemme. Puhtaaseen energiaan tullaan maailmalla satsaamaan seuraavien kolmen neljän vuosikymmenen aikana 50 000 miljardia euroa. Mitä muita haasteita Suomella on edessä? - Suomen kannalta sopimus ei tuo lyhyellä tähtäimellä suuria yllätyksiä, koska EU:n puitteissa on jo aiemmin sovittu tiukentuvista päästörajoituksista. Käynnissä oleva raju rakennemuutos teollisuudessamme ja pitkittynyt talouslama johtavat joka tapauksessa aleneviin päästöihin maassamme ilman suurempia ponnistuksia. Pitemmällä tähtäimellä edessämme on kuitenkin suuria haasteita, joihin tulisi jo nyt varautua. Suomen hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden laskettuna ovat Euroopan korkeimpia ja vuoteen 2050 mennessä näistä pitää leikata pois noin 90 prosenttia. Koko sähköntuotanto ja rakennetun ympäristön päästöt on saatava nollaan runsaassa kolmessakymmenessä vuodessa. Edessä olevat teknologiset valinnat päästöjen pudottamiseksi tulevat olemaan maamme tulevaisuudelle tärkeitä. Jos valitsemme esimerkiksi vanhoja ratkaisuja, joihin muu maailma ei satsaa, tulemme tuskin pääsemään puhtaan teknologian markkinoihin kunnolla kiinni, koska kotimaasta ei löydy riittävästi vetoapua teollisuudelle. Metsillä on oma erityisroolinsa hiilinieluina. Jos hiilidioksidipäästöjä joudutaan pudottamaan nopeutetulla aikataululla, on hyvin todennäköistä, ettei hidaskasvuista puuta voida käyttää energiantuotannossa siinä laajuudessa kuin Suomessa on suunniteltu. Tähän uhkaskenaarioon pitäisi Suomessa suhtautua vakavasti. Suomessa on monessa yhteydessä painotettu, että hiilidioksidipäästöille pitää saada globaali hinta. Monet tulkitsivat, että Pariisin sopimus asettaa hiilidioksidipäästöille globaalin hintalapun. On kuitenkin muistettava, että tämä kysymys on vielä auki ja voi olla, että muillakin keinoilla kuin päästöjä 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 9  enertec 9 15/01/16 15:58