enertec 1/2015 - Page 9

FINGRIDISSÄ JATKETAAN VERKKOINVESTOINTEJA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj vastaa sähkönsiirtoverkon käytön suunnittelusta ja valvonnasta, samoin kuin verkon ylläpito- ja kehitystyöstä. Joulukuussa 2014 toteutetun osakekaupan jälkeen yhtiöstä 67,7 prosenttia on valtion omistuksessa. Fingrid aikoo lähivuosina rakennuttaa paljon uusia voimalinjoja ja sähköasemia. Samalla erilaisiin vikoihin ja häiriöihin pyritään varautumaan entistä paremmin. VUODEN 2007 alusta kantaverkkoyhtiö Fingridiä johtanut toimitusjohtaja Jukka Ruusunen luonnehtii sähkönsiirtoa toimialaksi, jolla tehdään töitä koko ajan ikään kuin reaaliajassa. ”Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat.” ”Toisaalta sähköverkkoja rakennetaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Työssä on ajateltava sekä hektistä nykyhetkeä että tulevaisuuden suuria visioita.” Pohjanmaalle lisää siirtokapasiteettia Tätä nykyä Fingridin ylläpitämään Suomen sähkönsiirron kantaverkkoon kuuluu 14 000 kilometriä voimajohtolinjoja sekä 106 sähköasemaa. Verkon kautta kulkee noin kolme neljäsosaa kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Fingrid aikoo investoida kantaverkkoon yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Rahoilla rakennetaan yli 2 500 kilometriä voimajohtolinjoja sekä yli 40 uutta sähköasemaa. ”Myös viime vuosina on tehty varsin paljon verkkoinvestointeja, muun muassa merikaapelihankkeisiin”, Ruusunen selvittää. ”Juuri nytkin on meneillään isoja verkkohankkeita esimerkiksi Pohjanmaalla, missä rakennetaan Fingridin historian suurinta vaihtosähköyhteyttä. Yhtenä tavoitteena on parantaa energiajärjestelmän häiriönsietokykyä.” Esimerkiksi Kokkolan ja Oulun välille rakennetaan uusia kantaverkkoyhteyksiä. 1 / 2015 enertec 7