enertec 1/2015 - Page 6

SISÄLLYSLUETTELO 06 02 Esipuhe 06 Fingridissä jatketaan verkkoinvestointeja Vuoden 2007 alusta kantaverkkoyhtiö Fingridiä johtanut toimitusjohtaja Jukka Ruusunen luonnehtii sähkönsiirtoa toimialaksi, jolla tehdään töitä koko ajan ikään kuin reaaliajassa. ”Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat.” ”Toisaalta sähköverkkoja rakennetaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Työssä on ajateltava sekä hektistä nykyhetkeä että tulevaisuuden suuria visioita.” 14 Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Sähkönjakelua häiritseviin verkkovikoihin on monia syitä. Kaivinkoneet katkovat maakaapeleita, myrskyt kaatavat puita sähkölinjoille, ja sähköasemien ja muuntamoiden laitteisiin tulee ajoittain erilaisia teknisiä ongelmia. 4 enertec 1/ 2015 14